Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΣΥΡΙΖΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ