Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Όργια κατασπατάλησης αποκαλύπτει η Έκθεση του Ελεγκτικού συνεδρίου για το 2009

Όργια κατασπατάλησης αποκαλύπτει η Έκθεση του Ελεγκτικού συνεδρίου για το 2009. 41 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί δανείστηκε η Ελλάδα

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009. Η έκθεση αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς του δημοσίου στην Ελλάδα και μια άνευ προηγουμένου κατασπατάληση δημοσίου χρήματος με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να μοιράζονται σε παράτυπες και παράνομες δαπάνες, σε απευθείας αναθέσεις έργων, προσλήψεις, μισθούς και επιδοτήσεις. 
Φαίνεται πως τελικά, λεφτά... υπήρχαν καθώς σύμφωνα με την έκθεση οι μη νόμιμες δαπάνες εξαπλασιάστηκαν το 2009 συγκριτικά με το 2008, φθάνοντας από τα 106,4 εκατ. ευρώ στα 657,7 εκατ. ευρώ! Το μεγαλύτερο πάρτι έγινε από το κεντρικό κράτος, στο οποίο αποδίδονται 505,5 εκατομμύρια ευρώ σε μη νόμιμες δαπάνες! Άλλα 113 εκατομμύρια ευρώ σπαταλήθηκαν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου -σχεδόν διπλάσια από το 2008- και 38 εκατομμύρια ευρώ από τους ΟΤΑ.
Παράλληλα, ο δανεισμός του κράτους αυξήθηκε κατά 41 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με αυτό που είχε προϋπολογιστεί, καθώς το ελληνικό κράτος δανείστηκε (και μάλιστα με σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια) 105,5 δισ. ευρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί δάνεια ύψους 64,5 δισ. ευρώ!
Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα έξοδα που είχαν προϋπολογιστεί για το 2009 ήταν 99,3 δισ. ευρώ, αλλά τελικά εκτινάχθηκαν στα 146,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 47,7%. Παράλληλα, τα έσοδα παρουσίασαν «μαύρη τρύπα» 12,8 δισ. ευρώ.
Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται σήμερα, Πέμπτη, στην εφημερίδα «Έθνος», υπάρχουν αποσπάσματα που θυμίζουν τις εκθέσεις της τρόικας και της Task Force. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η αύξηση του δανεισμού του κράτους για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών «καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών, με έμφαση στις ΔΟΥ που εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων».
Επιπλέον, η έκθεση σημειώνει ότι το 2009 ήταν εκλογική χρονιά, με αποτέλεσμα -ως είθισται- να αυξηθούν σημαντικά οι κρατικές δαπάνες στο σύνολό τους, συμπαρασύροντας και τις μη νόμιμες δαπάνες.
Περίπου τα μισά από τα εντάλματα πληρωμής που «έκοψε» το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορούν τις δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, δεν εγκρίθηκαν 7.264 εντάλματα, που αφορούσαν δαπάνες 77,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά δεν εγκρίθηκε η εκταμίευση χρημάτων για 14.947 εντάλματα.

Απευθείας αναθέσεις
Στην έκθεση καταγράφονται περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις «για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία». Για μια ακόμη χρονιά, ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η κατάτμηση των συμβάσεων σε μικρότερα ποσά προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την έκθεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει «δυστροπία» της Διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ιδίων παραβάσεων.
Καταγράφονται, μάλιστα χαρακτηριστικές και προκλητικές περιπτώσεις, όπως:
· Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων που δεν δικαιούνταν.
· Πληρωμή υπαλλήλων με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα (απολυτήριο λυκείου).
· Μη νόμιμη καταβολή οικογενειακού επιδόματος, ή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών
· Μη νόμιμη καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής σε αγροτικούς ιατρούς.
· Παράνομη πρόσληψη και ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα ωρομίσθιων καθηγητών από ΤΕΙ για τη διδασκαλία μαθημάτων χωρίς να κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα.
· Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης για διδακτικό έργο που προσέφεραν επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω μη προσκόμισης της άδειας της υπηρεσίας τους για ιδιωτικό έργο.
· Προσλήψεις με σύμβαση έργου, οι οποίες υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις υπουργικών αποφάσεων έγκρισης και ανάθεσης εκτέλεσης έργου που καθόριζαν ως χρόνο έναρξης των συμβάσεων προγενέστερο αυτού της ημερομηνίας έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και της σύναψης των συμβάσεων των προσληφθέντων.
· Παράνομη καταβολή αμοιβών σε δικηγόρους
· Παράνομη καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες για εργασίες που έπρεπε να γίνουν από Δημοτικούς υπαλλήλους
· Παράνομες καταβολές αδείας σε υπαλλήλους.

eklogika.gr