Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης

Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης

 

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 19:54 2/14 419

14,29 % 71,26 %
 Ερώτημα%
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ50,62
Εγκρίνεται / ΝΑΙ49,38