Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Δήμος Γορτυνίας

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 20:12 19/83 1.786

22,89 % 38,43 %
 Ερώτημα%
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ52,85
Εγκρίνεται / ΝΑΙ47,15