Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Αποτελέσματα από Δήμο Επιδαύρου

Δήμος Επιδαύρου

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 19:22 1/19 64

5,26 % 57,66 %
 Ερώτημα%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ66,67
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ33,33