Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Δημοτική Ενότητα Ακράτας

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 20:33 5/17 421

29,41 % 55,69 %
 Ερώτημα%
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ50,12
Εγκρίνεται / ΝΑΙ49,88