Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Εκλ. Περιφέρεια Λακωνίας

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 20:38 78/281 11.644

27,76 % 38,33 %
 Ερώτημα%
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ50,85
Εγκρίνεται / ΝΑΙ49,15