Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Μέχρι το τέλος του 2015 παρατείνονται οι συμβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας στο Δημόσιο (εγκύκλιος)

Οι συμβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας δημοσίων κτιρίων (δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, κλπ) μπορούν να παραταθούν μέχρι 31/12/2015, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργου Κατρούγκαλου, αλλά και σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 49 του ν.4325/2015.
Επίσης, μπορούν να επανασυνάπτονται με την ως άνω ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες, που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο.
Όσον αφορά το εάν η διάταξη αυτή περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων που έχουν λήξει πριν από τη δημοσίευση του νόμου, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 103, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου πρέπει να καλύπτονται από προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και όχι ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Κατρούγκαλος, προκειμένου να προσδιοριστούν ακριβώς οι ανάγκες του Δημοσίου για προσωπικό καθαριότητας, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να μελετηθεί, ενόψει και των διαθέσιμων πόρων, η καλύτερη μόνιμη λύση του θέματος, έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Εσωτερικών η σχετική βουλευτική τροπολογία, της οποίας σκοπός είναι να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση στον τομέα καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ή την επανασύναψη όσων έχουν λήξει πρόσφατα.
Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρει ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων καθαρισμού με βάση άλλες, ισχύουσες διατάξεις, ιδίως σε χώρους, όπως η εκπαίδευση, όπου ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ακολουθεί τη διάρκεια του σχολικού έτους.
ΕΓΥΚΛΙΟΣ  

aftodioikisi.gr