Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

H ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΧΙΣΕ 100 & ΣΗΜΕΡΑ!!

Σύμφωνα με το ημερολόγιο έχουμε μπει στην τελική ευ­θεία των δημο­τικών και περιφερειακών εκλογών.
Απομένουν μόλις 14 εβδο­μάδες μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες ή αν προτιμάτε,100 μόλις ημέρες. Κι όμως, σύμφωνα με το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις τοπικές κοινωνίες, τίποτα τέτοιο δεν φαίνεται.
Αναμονή είναι η λέξη κλειδί που χαρακτηρίζει τις περισσότερες υποψηφιότη­τες. Υπάρχουν οι λίγοι εκεί­νοι που έχουν ξεκινήσει την κούρσα. Κι όμως, τίποτα δεν θυμίζει τις προεκλογικές εκ­στρατείες άλλων εποχών. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που έχουν δηλώσει απλώς ότι θα ξεκινήσουν. Αυτοί βρί­σκονται ακόμη σε διερευνητικές επαφές και μονό διαρροές τροφοδοτούν. Τέλος, υπάρχει η πολύ δημοφιλή κατηγορία των περιπλανώμενων που ψάχνουν να δουν πού πάει, το ρεύμα και αναλόγως θα κολλήσουν σαν την βδέλλα την κατάλ­ληλη στιγμή.
Δεν θα πείραζε τίποτα από τα παραπάνω, αντιθέ­τως θα τα βλέπαμε πολύ γραφικά, αν δεν είχαν μια βασική παρενέργεια: Μαζί με τις υποψηφιότητες έχουν θαφτεί και τα προγράμματα. Λες και οι δημοτικές και πε­ριφερειακές εκλογές είναι μια πασαρέλα προσωπικοτή­των!
Την ώρα που κρίνονται πάρα πολλά για τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά τη χώρα, λείπει το όραμα, η σπίθα, η διάθεση για προ­σφορά. Και μην πει κανείς για το υποτονικό ενδιαφέρον των ψηφοφόρων! Είναι ακριβώς αυτή η διεκπεραιωτική απάθεια των τοπικών εκπροσώπων που τροφοδοτεί το κλίμα της αποχής και της αδιαφορίας στον κόσμο.
Ας τολμήσουν οι τοπικοί παράγοντες να ρίξουν στη συζήτηση νέες ιδέες και ρη­ξικέλευθες προτάσεις και θα δουν αμέσως πώς θα ανάψει το ενδιαφέρον για την εκλο­γική αναμέτρηση.

Γιάννης Λαλιώτης
Μεσινό –Φενεού -Κορινθίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΙΝΟ-ΦΕΝΕΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ