Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Κόλαφος για Δήμο και ΦΟΔΣΑ η ΚΥΑ


Κόλαφος για όσους με τις πράξεις τους και τις παραλείψεις τους έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία είναι η χθεσινή Υγειονομική Διάταξη  του Υπουργού Υγείας  για την επείγουσα αποκομιδή απορριμμάτων στους Δήμους Τρίπολης και Ερμιονίδος, στην οποία διαπιστώνεται ο σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και αποφασίζεται η άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων από τους παραπάνω Δήμους.

Στην ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο  «να διενεργούν ανά τακτά διαστήματα ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις στους ρυπαντές ή σε όσους με πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος».

Για την άμεση επίλυση του προβλήματος της διάθεσης των απορριμμάτων εκδόθηκε ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής, με την  οποία οι δύο Δήμοι υποχρεώνονται στη νόμιμη διάθεση των απορριμμάτων τους σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ της Αττικής καταβάλλοντας το ισχύον σήμερα τέλος χρήσης

Επίσης, υποχρεώνονται ο μεν Δήμος Τρίπολης «να μεριμνήσει για την επίσπευση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του σταθμού μεταβατικής διαχείρισης», ο δε Δήμος Ερμιονίδος «να μεριμνήσει για την διευθέτηση της περιοχής της εγκατάστασης δεματοποίησης στην θέση «Δίδυμα», προκειμένου να μπορεί να επαναλειτουργήσει για δεματοποίηση υπολειμμάτων».

Στην ίδια ΚΥΑ ο καθένας Δήμοι υποχρεώνεται «να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος των έργων».

Τέλος, στην ΚΥΑ επιβεβαιώνεται η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου «για την ταχεία υλοποίηση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και αναβάθμιση έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και ειδικότερα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, προκειμένου να είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία το ταχύτερο, το αργότερο εντός 6μήνου, οι υποδομές μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ως άνω πράξη», δηλαδή ότι η αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και οι όποιες υποδομές περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πράξη (κομποστοποιητές προδιαλεγμένου οργανικού, κάδοι συλλογής οργανικού, 2 δεματοποιητές, κλπ)