Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Τοποθετήσεις αντιστρατήγων Κρίσεις υποστράτηγων της ΕΛΑΣ: Δυο έγιναν αντιστράτηγοι – Πέντε αποστρατεύτηκαν

Κρίσεις υποστράτηγων της ΕΛΑΣ: Δυο έγιναν αντιστράτηγοι – Πέντε αποστρατεύτηκαν 

Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας που συνεδρίασε την Τετάρτη υπό την προεδρία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, έκρινε διατηρητέους τους αντιστράτηγους Λάζαρο Μαυρόπουλο και Γεώργιο Δούβαλη.

Πρόκειται, αντίστοιχα, για τον προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Παράλληλα, κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται ο Γεώργιος Γιάννινας και ο Γεώργιος Κανέλλος.

Στον πρώτο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και στον δεύτερο ο τίτλος του επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Στη θέση του παραμένει ο αρχηγός της αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Κρίση Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

  • Λάζαρο Μαυρόπουλο
  • Γεώργιο Δούβαλη

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τον Γεώργιο Γιάννινα, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Γεώργιο Κανέλλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και των υποστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας, από τους οποίους δύο προάγονται στο βαθμό του αντιστράτηγου για την κάλυψη των κενών θέσεων, ενώ πέντε αποστρατεύονται και 14 κρίθηκαν διατηρητέοι.

Συγκεκριμένα, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων Αστυνομίας Λάζαρου Μαυρόπουλου και Γεωργίου Δούβαλη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 21 Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας (20 Γενικών Καθηκόντων και έναν Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικό – Ιατρό), εκ των οποίων προήγαγε στο βαθμό του αντιστρατήγου τους:
• Ελευθέριο Γκαρίλα
• Σπυρίδωνα Σκλάβο

Διατηρητέους έκρινε τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:
• Νικόλαο Σπανουδάκη
• Χρήστο Κονδύλη
• Δημήτριο Μάλλιο
• Ελευθέριο Ντουρουντού
• Εμμανουήλ Δουρβετάκη
• Απόστολο Μαρτζάκλη
• Πασχάλη Συριτούδη
• Δημήτριο Παντελή
• Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο
• Αστέριο Μαντζιώκα
• Γεώργιο Μπάλλα
• Γεώργιο Λυμπινάκη
• Γεώργιο Μιχαλόπουλο
• Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό – Ιατρό) 

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους έκρινε τους παρακάτω πέντε Υποστράτηγους, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα:

• Ηλία Κοσσυβάκη, (Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων)
• Σοφία Λαμπροπούλου
• Κωνσταντίνο Δούβαλη
• Νικόλαο Τσέτσικα, (Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών)
• Θεόδωρο Αθανασόπουλο

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.