Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τέλος οι πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο από το 2023 - Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν [αναλυτικοί πίνακες]

 Αποκλειστικό: Τέλος οι πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο από το 2023  Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν [αναλυτικοί πίνακες]

Κώστας Κάτικος / Αποκλειστικό Ελεύθερος Τύπος

Αύξηση του ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος θα έχουν από 1ης/1/2023 οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα θεμελιώσουν δικαίωμα για άμεση καταβολή της μειωμένης σύνταξης ως τις 31/12/2022, δηλαδή δεν θα έχουν συμπληρώσει ως το τέλος του έτους τις ηλικίες των 55 ως 60 ετών με 25ετία ως το 2012.

Αυτό προβλέπει η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας για τις «ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012».

Το πλήρες κείμενο της διάταξης αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος» και αναφέρει τα εξής:

1.Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) μέχρι και τις 31.12.2022, οι ασφαλισμένοι του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012 θεμελιώνουν δικαίωμα για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 – Α΄ 210), με βάση τα όρια ηλικίας που προβλέπονταν μέχρι και τις 18.8.2015, και μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους οποτεδήποτε.

  1. Από 1ης.1.2023 το όριο ηλικίας της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 – Α΄ 210) για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που α) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012 και β) δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι και τις 31.12.2022 δικαίωμα για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με βάση τα όρια ηλικίας που προβλέπονταν μέχρι και τις 18.8.2015, αυξάνεται στο 62ο έτος.

Τι αλλάζει

* Η προωθούμενη ρύθμιση έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως το ρεπορτάζ του «Ε.Τ.» στις 19 Σεπτεμβρίου (σ.σ.: ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις») σύμφωνα με το οποίο από 1ης/1/2023 το όριο ηλικίας για μειωμένη θα ήταν το 62ο έτος, ενώ το μεταβατικό διάστημα των παλιών ηλικιακών ορίων θα έμενε ως το τέλος του 2022.

Το ζήτημα των ορίων ηλικίας για μειωμένη σύνταξη στο Δημόσιο ανέκυψε μετά τη γνωμοδότηση-βόμβα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία τα όρια των 55 ως 60 ετών θα έπρεπε να είχαν αρχίσει να αυξάνονται από τις 19/8/2015 και μετά με βάση το Νόμο 4336/2015, όπως έγινε με τα υπόλοιπα ταμεία μισθωτών.

Το ΝΣΚ έθεσε ουσιαστικά εκτός νόμιμων προϋποθέσεων όλες τις συνταξιοδοτήσεις που μεσολάβησαν από 19/8/2015 ως και σήμερα με τις ηλικίες των 55 ως 60 ετών.

Προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός και χωρίς φυσικά να τίθεται θέμα ακύρωσης συνταξιοδοτήσεων, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισε να εφαρμόσει τις αλλαγές από το 2023 και να δώσει μεταβατικό διάστημα τριών μηνών, ως το τέλος του 2022, στα παλιά όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο.

Ποιους αφορά

Η αύξηση του ορίου ηλικίας -σύμφωνα με τη διάταξη που έχει στα χέρια του ο «Ε.Τ.»- επηρεάζει όσους θα συμπληρώσουν τις ηλικίες των 55 ως 60 ετών από 1ης/1/2023, οι οποίοι και θα επιβαρυνθούν άμεσα κατά 2 ως και 7 χρόνια επάνω στο ηλικιακό όριο για τη μειωμένη σύνταξη.

Οι αλλαγές στις ηλικιακές προϋποθέσεις για τη μειωμένη σύνταξη δεν θα ισχύσουν για δύο κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

* Για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη ως τις 31/12/2023 έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για άμεση καταβολή σύνταξης, δηλαδή έχουν πιάσει τα παλιά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των 55 ως 60 ετών και συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και το 2012.

* Για όσους θα υποβάλουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε μετά την 1η/1/2023 εφόσον έχουν συμπληρώσει ως τις 31/12/2022 τα παλιά όρια ηλικίας με 25ετία ως το 2012.

Η νέα ρύθμιση ουσιαστικά τερματίζει τις πρόωρες συντάξεις κάτω από τα 62 έτη για το Δημόσιο από το 2023 και μετά, πλην όσων έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα ως το τέλος του 2022.

Η διάταξη θα περιληφθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα βγει στη δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) την επόμενη εβδομάδα.

ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ…

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και ως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 έχουν συμπληρώσει και το αντίστοιχο της 25ετίας όριο ηλικίας για την άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης θα συνεχίσουν να έχουν και μετά το 2023 το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν για μειωμένη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας. Για παράδειγμα:

* Ανδρας υπάλληλος με 25ετία ως το 2010 δικαιούται μειωμένη σύνταξη στο 60ό έτος και πλήρη στο 67ο έτος. Αν το 60ό έτος είναι συμπληρωμένο ως τις 31/12/2022, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε ακόμη και μετά το 2023 που το όριο ανεβαίνει στα 62. Αν κλείνει τα 60 μετά το 2023, θα περιμένει για μειωμένη σύνταξη στα 62 (αύξηση ορίου ηλικίας κατά 2 χρόνια).

* Γυναίκα υπάλληλος με 25ετία ως το 2010 δικαιούται μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και πλήρη στα 67. Αν το 55ο έτος είναι συμπληρωμένο ως τις 31/12/2022 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε. Αν συμπληρώνει τα 55 μετά το 2023 θα πάρει μειωμένη στα 62 (αύξηση ορίου ηλικίας κατά 7 χρόνια).

* Ανδρες και γυναίκες υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 έχουν ενιαία όρια ηλικίας και δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 56ο έτος και πλήρη στα 67. Οσοι και όσες έχουν συμπληρωμένο το 56ο έτος ως τις 31/12/2022 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε (και μετά το 2023). Οσοι και όσες όμως έχουν την 25ετία το 2011 αλλά συμπληρώνουν την ηλικία των 56 ετών μετά το 2023 θα πάρουν μειωμένη στο 62ο έτος (αύξηση ορίου ηλικίας κατά 6 χρόνια).

* Ανδρες και γυναίκες υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 58ο έτος και πλήρη στα 67. Οσοι και όσες έχουν συμπληρωμένο το 58ο έτος ως τις 31/12/2022 γλιτώνουν την αύξηση στα 62 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη οποτεδήποτε. Αν όμως το 58ο έτος συμπληρωθεί μετά το 2023 θα πάρουν μειωμένη στο 62ο έτος (αύξηση ορίου ηλικίας κατά 4 χρόνια).

Τι ισχύει για γονείς με ανήλικα

Δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων με διατάξεις γονέων με ανήλικο και 25ετία ως το 2012, και των τριτέκνων με 21-23 έτη ως το 2012.

Για αυτές τις κατηγορίες προβλέπεται πλήρης σύνταξη με ευνοϊκά όρια ηλικίας, που άρχισαν όμως να αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015 και μετά. Επειδή η αύξηση έγινε σταδιακά, πολλοί ασφαλισμένοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62.

Οι περισσότεροι όμως έχουν και την επιλογή να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της 35ετίας, 36ετίας και 37ετίας με όρια ηλικίας από 58,6 ετών ως 61,6 ετών, εφόσον συμπληρώνουν την ηλικία των 58 και 59 ετών ως το 2021.

Τι ισχύει και τι αλλάζει στα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη από το Δημόσιο

  1. Με 25ετία έως το 2010 (άνδρες)
Ηλικία 65 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Για πλήρη  σύνταξη Για πρόωρη (μειωμένη) σύνταξη
Από 19/8 έως 31/12/2015 65,3 60
Το 2016 65,6 60
Το 2017 65,9 60
Το 2018 66 60
Το 2019 66,3 60
Το 2020 66,6 60
Το 2021 66,9 60
Το 2022 67 60
Το 2023 67 62 με 25ετία οποτεδήποτε
  1. Με 25ετία έως το 2010 (γυναίκες)
Ηλικία 60 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Για πλήρη  σύνταξη Για πρόωρη (μειωμένη) σύνταξη
Από 19/8 έως 31/12/2015 60,11 55
Το 2016 61,9 55
Το 2017 62,8 55
Το 2018 63,6 55
Το 2019 64,5 55
Το 2020 65,3 55
Το 2021 66,9 55
Το 2022 67 55
Το 2023 67 62 με 25ετία οποτεδήποτε
  1. Με 25ετία το 2011 (άνδρες και γυναίκες)
Ηλικία 61 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Για πλήρη  σύνταξη Για πρόωρη (μειωμένη) σύνταξη
Από 19/8 έως 31/12/2015 61,9 56
Το 2016 62,6 56
Το 2017 63,3 56
Το 2018 64 56
Το 2019 64,9 56
Το 2020 65,6 56
Το 2021 66,3 56
Το 2022 67 56
Το 2023 67 62 με 25ετία οποτεδήποτε
  1. Με 25ετία το 2012 (άνδρες και γυναίκες)
Ηλικία 63 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Για πλήρη  σύνταξη Για πρόωρη (μειωμένη) σύνταξη
Από 19/8 έως 31/12/2015 63,6 58
Το 2016 64 58
Το 2017 64,6 58
Το 2018 65 58
Το 2019 66,3 58
Το 2020 66,6 58
Το 2021 66,9 58
Το 2022 67 58
Το 2023 67 62 με 25ετία οποτεδήποτε

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο με άλλες διατάξεις

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία έως το 2010

Ηλικία 58 και 35 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 2016 58,5-59
το 2017 59,5
το 2018 60
το 2019 60,5
το 2020 61
το 2021 61,5
το 2022 62 και 40 έτη

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου εως το 1982) με 25ετία έως το 2010

Με 37 έτη συνολικά (εντός και εκτός Δημοσίου) Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 2016 55,11-56,9
το 2017 57,8
το 2018 58,6
το 2019 59,5
το 2020 60,3
το 2021 61,2
το 2022 62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 με 25ετία το 2011

Ηλικία 58 και 36 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8/2015 έως 2016 58,6 – 59
το 2017 59,5
το 2018 60
το 2019 60,5
το 2020 61
το 2021 61,5
το 2022 62 και 40 έτη

Πρόσληψη από1ης/1/1983 έως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

Ηλικία 59 και 37 έτη οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61.3
το 2021 61,8
το 2022 62 και 40 έτη

 Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο (1, 2)

Με ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67

(1) Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη μητέρων με ανήλικο και 25ετία έως το 2010 που συμπληρώνουν το 50ό έτος από 19/8/2015 και μετά.

(2) Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τρίτεκνων που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο (3)

Με ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

(3) Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τρίτεκνων που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.