Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για το “Τρίτσης” – Τα πλαφόν και το παράθυρο εξαιρέσεων (ΦΕΚ)

 

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1399/8.4.2021 η (επανειλημμένως εξαγγελθείσα) Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με την οποία τροποποιείται εκτενώς η προηγούμενη ΚΥΑ του Απριλίου 2020.

Μεταξύ των αλλαγών είναι ότι οι ΟΤΑ ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 6 αφορούν τους Δήμους και η 7η τις Περιφέρειες.  

Τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία, ως εξής:

 

Κατηγορία 1

Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων

40.000.000 ευρώ

Κατηγορία 2

Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων

25.000.000 ευρώ

Κατηγορία 3

Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων

22.000.000 ευρώ

Κατηγορία 4

Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων

18.000.000 ευρώ

Κατηγορία 5

Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι

12.000.000 ευρώ

Κατηγορία 6

Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων

6.000.000 ευρώ

Κατηγορία 7

Περιφέρειες

30.000.000 ευρώ

 

Δεν συνυπολογίζονται στο πλαφόν ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», β) στην Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

 

Κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου

- που έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος Ι” και μεταφέρθηκαν στο “Τρίτσης”,

- καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο “Φιλόδημος Ι” και η ένταξή τους θα γίνει στο “Τρίτσης”.

 

Όλη αυτή η θεωρία πάντως λίγη σημασία έχει, αφού η ΚΥΑ ανοίγει παράθυρο (τι “παράθυρο”, την κεντρική είσοδο ανοίγει) να μην εφαρμόζονται. Στην παρ.7 του αρ.6, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ.4 του αρ.1 της νέας ΚΥΑ, ορίζεται ότι:

« Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης , ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη Απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία ».

Με απλά λόγια, ο Πέτσαςθα λύνει και θα δένει” (προσέξτε π.χ. ότι, και στην εξαίρεση, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει απλά «Εισήγηση»). Δυστυχώς, και με αυτή την πολιτική κίνηση (ακριβώς όπως με την ανάθεση στον εαυτό του  της αρμοδιότητας να υπογράφει τις χρηματοδοτήσεις προς τους ΟΤΑ), η αυτοτέλεια του θεσμού οπισθοχωρεί σε σκηνές παλαιοκομματικού παρελθόντος.  Οι Αιρετοί–“ζητιάνοι” στο σαλονάκι αναμονής, εκλιπαρώντας ότι τα δικά τους έργα έχουν «σημαντικό αποτύπωμα»...

Κρίμα.

 

Αναλυτικά, ολόκληρη η ΚΥΑ εδώ 

airetos.gr