Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Μειώνεται η υποχρεωτική ποσόστωση των φύλων στους Συνδυασμούς

 

Μέσα στις σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην εκλογική νομοθεσία των Αυτοδιοικητικών εκλογών το Νομοσχέδιο   του Υπουργείου Εσωτερικών, ξεχωρίζει και η μείωση της ελάχιστης υποχρεωτικής ποσόστωσης των φύλων στη σύνθεση των Συνδυασμών. Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά τις Δημοτικές εκλογές, το αρ.12 «Κατάρτιση Συνδυασμών» προβλέπει ότι: 

« Ο αριθμός των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 33 %, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου Συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου Δημάρχου και των Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας. »

Σήμερα, η ισχύουσα παρ.4γ του αρ.18 του ν.3852/2010, όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ.1 του αρ.52 του ν.4604/2019, ορίζει ότι « ο αριθμός των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40 %, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου Συνδυασμού ».

Αξίζει να τονίσουμε ότι η αρχική πρόβλεψη του Καλλικράτη, όπως τον θέσπισε το ΠΑΣΟΚ το 2010, ήταν διαφορετική και από αυτή που φέρνει τώρα η ΝΔ και από την ισχύουσα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπολόγιζε την ποσόστωση των φύλων στον αριθμό (όχι των υποψηφίων, που διαφοροποιείται από Συνδυασμό σε Συνδυασμό δεδομένης της δυνατότητας προσαύξησης) των μελών εκάστου Συμβούλιου (με άλλα λόγια, στον αριθμό των συνολικών εδρών). 

Όριζε συγκεκριμένα πως « ο αριθμός των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας και Συμβούλων Τοπικής Κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. »

Τέλος, σημειώνεται ότι συναφή τροποποίηση επιφέρει το Νομοσχέδιο και για τις Περιφερειακές εκλογές, με το αρ.47 να αναφέρει πως « ο αριθμός των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 33 %, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου Συνδυασμού. ». 

Σήμερα, σύμφωνα με το αρ.120 του ν.3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ.1 του αρ.71 του ν.4604/2019, « ο αριθμός των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40 %, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου Συνδυασμού ». 

airetos.gr