Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οριζοντιογραφία οδών Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Οριζοντιογραφία οδών Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 725/23 "Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012) άρθρο 8 παρ.1.α και άρθρο 9 παρ.1.α, κοινοποιούμε την οριζοντιογραφία οδών που μας προσκόμισε αιτών πάροχος (δικαιολογητικό υπ' αριθμ. δ παραγράφου 3 του άρθρου 6).
xylokastro.gov.gr