Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

KΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥhttps://4.bp.blogspot.com/-u1lqxlgZD8w/VuLBhK8JXgI/AAAAAAACTIQ/8pGXVPRggTEuOjiguL0Zg-JV15FkkoVcw/s1600/5cf2d1f4-4def-418d-be74-e58e4ba5c643.jpg
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


          Καλούνται οι πολίτες που έχουν μηχανήματα κατάλληλα    να χρησιμοποιηθούν , από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ,    για έκτακτες ανάγκες του Νομού ( χιονοπτώσεις , πλημμύρες , κατολισθήσεις, καταπτώσεις , κ.λ.π.) όπως  καταθέσουν , μέχρι  την    Παρασκευή  14  Οκτωβρίου  2016 ,  στα  γραφεία της   Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της  Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , Κροκιδά 2 - Κόρινθος,   αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη μίσθωση των μηχανημάτων τους, αναφέροντας την έδρα τους, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τυχόν προτίμηση για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου .

      Η αίτηση να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.Φωτογραφία του Μηχανήματος ,που να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.
2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας  του Μηχανήματος .
3.Φωτοαντόγραφο του αποδεικτικού καταβολής τελών κυκλοφορίας τουέτους 2016.
4. Φωτοαντίγραφο Ασφάλισης του Μηχανήματος.
5. Φορολογική Ενημερότητα.
6. Φωτοαντίγρφο ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ, όταν υπάρχει
    υποχρέωση Τεχνικού Περιοδικού Ελέγχου .
7. Φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ / ΩΝ των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, ότι τα (1) , (2), (3), (4), (6)  φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αναπαραγωγή των πρωτοτύπων.  


                                                                 Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                       ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ