Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΑΊΣΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ


ΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ & ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΑΊΣΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΠΡΟΣ ΔΉΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ & ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΠΑΚΥΡΙΑΚΟ ΒΟΗΘΑ ΣΤΟ ΘΈΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΆΤΩΝ!!