Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λουτράκι  08- 01- 2016
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.:226
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                   
                     
                                                                                                                                Π Ρ Ο Σ:

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

              
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   έκτακτη συνεδρίαση ".Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  11η  Iανουαρίου 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1.Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων για τη θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, καθότι εκκρεμεί ο προσυμβατικός έλεγχος για την ανάθεση της προμήθειας για το χρονικό διάστημα 2015 – 2016 και θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες λειτουργίας του.

                                                             Ο  Πρόεδρος
                                                     Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                                                                                    Δήμαρχος
                


       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λουτράκι  08 - 01- 2016
         ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:228
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                   
              
                                                                                                Π Ρ Ο Σ:          

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

              
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  13η  Iανουαρίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος .
2.Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού εκτέλεσης έργου ‘’Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες’’.
3. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη παρέμβασης επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας ‘’PAVONIS ENTERPRISES LIMITED’’ κατά του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών δύο (2).
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών ενώπιον Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών για την διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω αποκατάστασης των φθορών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην Π.Ε.Ο.Α.-Κ.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Σοφίας Κατσούγκρη κατά Δήμου.
6. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής  Βασιλείου Βουδούρη  κατά Δήμου.
7.Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου .
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών για την καταγγελία της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και των εκμισθωτών κ.κ. Μπουλιόγλου – Κολυριώτη.
9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου μεταξύ άλλων και κατά Δήμου.

                                             Ο  Πρόεδρος

                                                           Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                                                             Δήμαρχος