Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Ερώτηση Χρίστου Δήμα & Μάκη Βορίδη για το πρόβλημα υποστελέχωσης του ΣΕΠΕ στην Κορινθία

Σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησαν στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κορίνθου, ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας και ο  βουλευτής Αττικής Μάκης Βορίδης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Κορινθία.

Συγκεκριμένα, οι δύο βουλευτές της Ν.Δ. επικαλέστηκαν την επιστολή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου στις 3/3/2015 προς τον υπουργό εργασίας και τόνισαν πως υφίσταται στον νομό σοβαρό πρόβλημα εξυπηρέτησης των εργαζομένων και διασφάλισης των νόμιμων συνθηκών εργασίας, παρά τις προσπάθειες του ενός επιθεωρητή. Με την ερώτηση καλούν τον αρμόδιο Υπουργό  να αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχυθεί η Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Νομό Κορινθίας. Παράλληλα επισημαίνουν στο Υπουργείο την ανάγκη να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εναλλακτικού σχεδιασμού ελέγχου, όπως είναι τα Μεικτά Κλιμάκια Επιθεώρησης Εργασίας όμορων Νομών.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται:

Προς: Υπουργείο Εργασίας

Θέμα: Υποστελέχωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Κορινθία


Με βάση την επιστολή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου στις 3/3/2015 προς τον Υπουργό Εργασίας, σας επισημαίνω το πρόβλημα στελέχωσης με το αναγκαίο προσωπικό της τοπικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Νομό Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, υφίσταται σοβαρό πρόβλημα εξυπηρέτησης των εργαζομένων και διασφάλισης των νόμιμων συνθηκών εργασίας, παρά τις προσπάθειες του ενός Επιθεωρητή – ενώ το οργανόγραμμα προβλέπει επτά θέσεις υπαλλήλων-επιθεωρητών – με αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων που εκτείνεται σε ολόκληρο το Νομό Κορινθίας.

Το πλήθος των εργατικών διαφορών και των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών που παρουσιάζονται στο Νομό μας σε συνδυασμό με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα η Υπηρεσία να αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο της.

Ειδικότερα, αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια εποχή που οι έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και για την αποφυγή παραβάσεων εργατικών διατάξεων και φαινομένων ανασφάλιστης εργασίας.

Σε περιόδους κρίσεως, όπως αυτή που περνάει η χώρα μας, η εύρυθμη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών είναι ουσιώδης για την ικανοποίηση του περί κοινού δικαίου αισθήματος.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να ενισχυθεί η Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Νομό Κορινθίας; Εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εναλλακτικού σχεδιασμού ελέγχου, όπως είναι τα Μεικτά Κλιμάκια Επιθεώρησης Εργασίας όμορων Νομών;