Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΔΡΑΣΗ : Σε ποιο άρμα θα προσδεθεί η Ελλάδα στο θέμα της «συνεκμετάλλευσης» των υδρογονανθράκων; Της Αμερικής, της Ρωσίας ή της Ανοησίας;


Αθήνα 30 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο κ. Καμένος ζήτησε κατά δήλωσή του «συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσδιορίζοντας μάλιστα και το ποσοστό 70-30!. 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κ. Καμμένο για τα ακόλουθα:
1. Η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ από την οποία λαμβάνει καθαρές εισπράξεις (ΕΣΠΑ, αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. μείον οι συνεισφορές της κ.λπ.), 5 δις ετησίως. 
2. Στο Ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγία 94/22/ΕΚ του 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων) άρθρο 2 παρ. 2, προβλέπεται ανταγωνιστική διαδικασία χωρίς καμία διάκριση για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων[1].
3. Οι ΗΠΑ είναι καπιταλιστική χώρα, εκμεταλλεύονται τους δικούς υδρογονάνθρακες μέσω εταιριών και δεν πρόκειται στο προβλεπτό μέλλον να μετατραπούν σε κομμουνιστική;
4. Δεν έχει ορκιστεί ακόμα υπουργός Ενέργειας ή πρωθυπουργός.
Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε τον κ. Τσίπρα ότι ο κ. Καμμένος είναι υπουργός της κυβέρνησής του και οι πράξεις του αντανακλούν, με δική του ευθύνη ως πρωθυπουργού, στο κύρος της χώρας. Γιατί το κύριο πρόβλημα δεν είναι αν η Ελλάδα θα προσδεθεί στο άρμα της Αμερικής ή της Ρωσίας. Το χειρότερο θα είναι να προσδεθεί στο άρμα της ανοησίας και του διεθνούς περίγελου.
 

________________________________________
[1] «2. Εφόσον μια περιοχή διατίθεται για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν χωρίς διακρίσεις την πρόσβαση των φορέων και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.»


Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ