Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΒΑΛΕΡΙ ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ' ΕΣΤΕΝΓΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ - ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΑΛΕΡΙ ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ' ΕΣΤΕΝΓΚ                             Athènes, le 28 Janvier 2015

Cher Monsieur le Président :

Je vous remercie profondément pour vos paroles de soutien. Notre combat politique continue. Nous allons aller de l’avant en défendant comme vous l’avez fait vous même et Konstantinos Karamanlis votre vision de l’Europe ainsi que les valeurs d’une Europe de consensus, de solidarité et de coopération.

Mon souhait est de voir une Europe forte et unie. Une Europe qui a comme priorité sa nouvelle génération. Une Europe pour son peuple. C'est pour cette vision de l'Europe que je vais continuer à travailler vivement. La Grèce sera membre de cette Europe.Mes plus sincères sentiments,


                                      Antonis Samaras
 
                                                Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2015

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε:

Θα ήθελα να σας εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου για τα θερμά λόγια υποστήριξης.
Η πολιτική μας μάχη συνεχίζεται. Θα προχωρήσουμε μπροστά  όπως κάνατε και εσείς ο ίδιος με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, για ένα όραμα μιας Ευρώπης με τις αξίες της συναίνεσης, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.

Η ευχή μου είναι να δω μια Ευρώπη δυνατή και ενωμένη. Μια Ευρώπη που έχει σαν προτεραιότητα τη νέα γενιά της. Μια Ευρώπη για το λαό της. Είναι για αυτό το όραμα της Ευρώπης που θα συνεχίσω να εργάζομαι. Η Ελλάδα θα είναι μέρος αυτής της Ευρώπης.

Με ειλικρινή συναισθήματα,

                             Αντώνης Σαμαράς