Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝΔΗΜΟΣ         
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

            Θ Ε Μ Α:        "Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η  Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε συνεδρίαση, για συζήτηση  του κατωτέρω  θέματος  της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί της Β2 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Λουτρακίου - Περαχώρας.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣπυρίδωνΔΗΜΟΣ         
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

            Θ Ε Μ Α:        "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η    Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2014 διακοπείσας συνεδρίασης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 2 Απριλίου 2014 λόγω ματαίωσης αυτής:

1.Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων των ν.π.δ.δ. του Δήμου μας “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” & ”ΜΕΡΙΜΝΑ”.
2.Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.
3.Αντικατάσταση μελών Συμβουλίων & Επιτροπών του Δήμου μας. Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου & εκλογή νέου.
4.Χορήγηση ή μη στην ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών, περιορισμένης διάρκειας, εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων. 
5.Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη σκοπιμότητας του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας”.
6.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, έτους 2008, επονόματι ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ Παναγιώτας.
7.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, έτους 2007, επονόματι ΠΑΠΠΑ Αναστασίου.
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Γ’ τετραμήνου 2012 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΠΑΝΟΥ Μαρίας.
9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Απρίλιος 2014).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σπυρίδων