Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Διοργάνωση Διακρατικού Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος GuardEn, στις 17-18 Μαρτίου 2014, στη Τρίπολη

Εμφάνιση photo1.jpeg


Τη Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του  Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας «GuardEn: θεματοφύλακες του Περιβάλλοντος», το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών σε θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στόχος του σχετικού σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστεί η μεθοδολογία και οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους του προγράμματος με σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης περιφερειακού/τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, ειδικότερα δε κινδύνων που σχετίζονται με τη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες. Επιπλέον στις εργασίες του σεμιναρίου συμμετείχαν, η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Π.Τ.Α Περιφέρειας Πελοποννήσου κα. Ελένη Μανωλοπούλου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Αθανάσιος Μπουζαλάς και η Προϊσταμένη του τμήματος Ποιότητας και Φυτογενετικού Ελέγχου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, κα Μπέσσα Σπυριδούλα. Από τους διακρατικούς εταίρους του έργου παρευρέθησαν εκπρόσωποι από την Βουλγαρία, τη Ρουμανία τη Σλοβενία, τη Σερβία, τη Κροατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία καθώς και οι υπόλοιποι έλληνες εταίροι (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας BIC of Attica).

Εμφάνιση photo1.jpgΤο σεμινάριο ξεκίνησε με το Δρ. Σάκη Γκέρτση, Υπεύθυνο Τμήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ο οποίος παρουσίασε τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για το καθορισμό των πακέτων εκπαίδευσης ανά ομάδα στόχο του αγροδιατροφικού του τομέα στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους και των υδάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καθορισμό των ομάδων στόχου και των ρόλων του καθενός από αυτούς στην αγροτική παραγωγή, καθώς και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, τις πιθανές απειλές ή πηγές μόλυνσης τόσο του εδάφους όσο και των υδάτων. Ο Δρ. Γκέρτσης υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη προστασία του περιβάλλοντος είναι η συνεχής καταγραφή δεδομένων και στοιχείων των αγροτικών δραστηριοτήτων. Τέλος, παρουσίασε αναλυτικά τη θεματολογία και το σύνολο της πληροφορίας  που θα περιέχεται σε καθένα από τα εκπαιδευτικά πακέτα.   
Στη συνέχεια, ο κος Norbert Kohlheb, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Περιβάλλοντος το Πανεπιστήμιο Szent Istvan της Ουγγαρίας παρουσίασε το Πρότυπο (Standard) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του GuardEn για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων, τους στόχους που καλείται να επιτύχει, τη δομή του, τον τρόπο λειτουργίας του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Τέλος, ο κος Γιώργος Μπαζούλης, Οικονομολόγος, μέλος της Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρθηκε στα πρότυπα εδαφικής συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου GuardEn  και των προβλεπόμενων θερμοκοιτίδων και τις διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης.
Οι εργασίες έκλεισαν με επιτυχία το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ αναμένεται στα τέλη Μαρτίου το πλήρες πακέτο του εκπαιδευτικού υλικού για να ξεκινήσουν οι επιμέρους εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σε αγρότες, ενώσεις αγροτών, επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα κλπ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014.