Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ο Απόστολος Παπαφωτίου στην 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων

Εμφάνιση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (7).jpg


Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου παρευρέθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2014, στην  6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων, στο Μέγαρο “Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών”. Η Διάσκεψη είχε προγραμματισθεί να γίνει λίγες μέρες πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 Εμφάνιση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (11).jpg
Διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης είχε την  υποστήριξη από την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετείχαν περισσότεροι από 800 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, εκπρόσωποι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορείς της ελληνικής κοινωνίας πολιτών, εκπρόσωποι οργανώσεων και ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.


Εμφάνιση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (8).JPGΈκαναν εισηγήσεις υψηλού επιπέδου ομιλητές, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κ. Ramon Luis Valcárcel Siso, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα κ. Βενιζέλος, o Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών κ. Σγουρός και πολλοί άλλοι.


Εμφάνιση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (9).JPGΣτόχος της Διάσκεψης ήταν ο απολογισμός των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την οικονομική ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, έγινε μια υψηλού επιπέδου συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.
Υπήρξαν  δύο παράλληλες θεματικές συνεδριάσεις από διεθνείς εμπειρογνώμονες, τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς, σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας  και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τους τρόπους συμμετοχής στην υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Στην πρώτη θεματική συνεδρίαση εξετάστηκαν οι προοπτικές και οι προκλήσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και οι δυνατοί τρόποι συμβολής των περιφερειών και των πόλεων στην επίτευξη μιας ανάκαμψης με περισσότερες θέσεις εργασίας. Αναφέρθησαν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ιδέες για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στη στρατηγική της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία των νέων, στην έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).Εμφάνιση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (10).jpg
Στη δεύτερη θεματική συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βελτίωση της διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν απόψεις σχετικά με τα κενά στη διακυβέρνηση, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η δεύτερη μέρα συμπεριλάμβανε συζήτηση από τον κ. Barroso και άλλους εκλεκτούς ομιλητές σχετικά με τις επερχόμενες Ευρωεκλογές, το μέλλον της Ε.Ε. και το ρόλο των τοπικών κυβερνήσεων να φέρουν πιο κοντά την Ευρώπη στους πολίτες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έκθεση με περισσότερα από 50 έργα, με επιλεγμένα παραδείγματα ελληνικών περιφερειών, που στήριξαν τις προσπάθειες τους για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στις τοπικές τους συνθήκες.
Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης  και στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη ανταπεξέρχεται σε αυτήν την πρόκληση  διασφαλίζοντας και ενισχύοντας πολιτικές για την άμεση αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας μέσω της τόνωσης της ανάπτυξης.
Η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση συνιστά μια σταθερή, ασφαλή και μακροπρόθεσμη πηγή επενδύσεων για τα κράτη μέλη. Σε μερικές περιφέρειες, είναι ο μόνος τρόπος για την πρόσβαση σε δημόσιες επενδύσεις, λόγω έλλειψης επαρκών πόρων σε εθνικό επίπεδο ή αστοχίας της Αγοράς.
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει αποδείξει ότι είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο βρίσκεται κοντά στον πολίτη και πιστεύει στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Χαράζει πολιτικές και δράσεις για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των πολιτών.
Η καλή διακυβέρνηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι κρίσιμης σημασίας. Γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των φορέων της Ε.Ε., προκειμένου να αυξηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις και να διασφαλιστεί το μέγιστο όφελος για την ανάπτυξη και την απασχόληση.  
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαδραματίζει σημαντικό και αναγνωρίσιμο ρόλο στη Ευρώπη, υλοποιώντας τις πολιτικές της, προσδίδοντας μεγαλύτερη συνεκτικότητα, αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα για τον τόπο και αξιοποιώντας  και διαχειρίζοντας ορθά τους πόρους της. Δρα καταλυτικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με «έξυπνες», ευέλικτες και καινοτόμες Στρατηγικές. Επίσης η συνεργασία και η μεταφορά γνώσης, και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων είναι ουσιώδης και αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οικονομική ενδυνάμωση και προώθηση δημιουργίας  θέσεως εργασίας, ιδίως στους νέους. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και εφαρμόζει πολιτικές εξόδου από την κρίση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.