Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Εκδήλωση για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΙλίουΕμφάνιση baroom.png
Tην Τετάρτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 22.00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο καφέ Baroom (Αιμιλίου Βεάκη 54, Περιστέρι) με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ιλίου. Η εν λόγω δομή εντάσσεται στο πρόγραμμα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας - "Ίλιον Στήριξη", το οποίο λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2013 στο δήμο Ιλίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ΚΣΔΕΟ "ΕΔΡΑ", στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης που τη διακρίνει, ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας με συμπράττοντα φορέα το δραστήριο δήμο Ιλίου με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας  στο συγκεκριμένο δήμο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου Κοινωνικής Προστασίας με ανάπτυξη και βελτίωση Κοινωνικών Δομών, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αναπτυχθεί: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.
Μέσα από ενέργειες υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και  πληροφόρησης - οι οποίες παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ανωτέρω Κοινωνικών Δομών προς τους ωφελούμενους- προωθείται η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και η κοινωνική ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας στο δήμο Ιλίου.
Το πρόγραμμα εξυπηρετεί ήδη εκατοντάδες δημότες και κατοίκους του δήμου,  ενώ όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η συγκεκριμένη δομή εξυπηρετεί ήδη 190 άτομα μηνιαίως.
 Καθώς ο όγκος των αναγκών είναι μεγάλος, κάθε προσφορά της τοπικής  κοινότητας είναι πολύ σημαντική και μας φέρνει κάθε φορά ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας. Ας δείξουμε αλληλεγγύη στηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια που επιχειρείται για τη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας.


ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ