Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Είναι χρήσιμη η νομική αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας;

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΤΣΙΚΑ*

Ο εγκωμιασμός του ναζισμού, το κήρυγμα ξενοφοβικού και ρατσιστικού μίσους, η ενθάρρυνση βίας κατά μεταναστών ή κοινωνικών ομάδων λόγω θρησκεύματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού, αντιβαίνει στο Σύνταγμα.

Ένα τέτοιο κόμμα δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Το ότι ένα κόμμα είναι αντισυνταγματικό, δεν σημαίνει ότι η λύση είναι η τυπική απαγόρευσή του. Η έννομη τάξη έχει μηχανισμούς, που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, βασισμένη στην ποινική και διοικητική νομοθεσία και τον Κανονισμό της Βουλής.

Το νομοσχέδιο για τη ρατσιστική βία είναι χρήσιμο γιατί τροποποιούνται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τα θέματα αυτά. Πρέπει να απειλούνται κακουργηματικές ποινές, παρεπόμενες ποινές στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, για μια σειρά εγκλημάτων.

Η υποκατάσταση του κράτους, η διείσδυση σε θύλακες της Αστυνομίας, η αναζήτηση προσχημάτων για βίαιες συμπεριφορές,δεν είναι ανεκτή επιλογή.

Η έννομη τάξη δεν ανέχεται ενθάρρυνση, οργάνωση ή κάλυψη εγκληματικών πράξεων, στις οποίες βουλευτές και στελέχη κομμάτων είναι ηθικoί ή φυσικοί αυτουργοί.

* Ο Θόδωρος Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας-διεθνολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ