Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Καταγρ​αφή του επαγγελματ​ικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
       Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ και σε εφαρμογή του Ν. 4036/27-01-2012 ΦΕΚ Α 8/2012 Άρθρο 38 θα πρέπει οι κάτοχοι των παρακάτω ψεκαστικών μηχανημάτων:

α. Νεφελοψεκαστήρων (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)
β. Ψεκαστικών Αγρού (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)
να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ως το συνημμένο υπόδειγμα) το οποίο αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση με δική τους ευθύνη.

Το απογραφικό δελτίο θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι  31-5-2013  στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής στη ταχ Δ/νση Τάπιας 9 – Τρίπολη ή στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας  Άστρους και Λεωνιδίου.

Απογραφικό Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (εν χρήσει)