Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Πανελλήνιες 2013: Βιολογία, Χημεία, ΑΟΔΕ, Ιστορία, θέματα, λύσεις

Στην Ιστορία, Θεωρητικής Κατεύθυνσης και τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών), όπως αναφέρουν εκπαιδευτικοί, τα θέματα ήταν βατά και κατανοητά.

Η Βιολογία, Θετικής Κατεύθυνσης εξετάστηκε με ερωτήματα λογικών απαιτήσεων για μάθημα αυξημένης βαρύτητας, ενώ αναμενόμενα κρίνονται από εκπαιδευτικούς και τα θέματα στην Χημεία – Βιοχημεία, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής).

Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Δευτέρα με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης και των Μαθηματικών, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των 2 κύκλων)

ΑΟΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΟΔΕ
Δείτε τα θεματα στη ΑΟΔΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στο μάθημα ΑΟΔΕ , είναι βατά.
Τα θέματα ανάπτυξης είναι μέτριου επιπέδου δυσκολίας.
Το θέμα σύντομης ανάπτυξης ευνοεί γενικότρεα ακόμα και μαθητές που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι.
Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπήρχαν θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Για πρώτη φορά επαναλαμβάνεται ο Fayol, πολύ σύντομα σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχε ξανατεθεί
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Δείτε τις απαντήσεις - λύσεις
Δείτε τα θέματα χημεια - βιοχημεία
Τα θέματα βιοχημείας είναι μεγάλης έκτασης και καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης.
Δεν παρουσιάζουν όμως καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Μερικά από τα θέματα πολλαπλής επιλογής θέλουν μεγάλη προσοχή.
Το Α5 είναι περιγραφική οργανική χημεία και μπορεί να δυσκολέψει ο τρόπος επίλυσης.
Προσοχή στο Α5 και στο Β4 (εκτιμήσεις από το φροντιστήριο ΟΡΟΣΗΜΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Τα θέματα στη βιολογία κατεύθυνσης, είναι μέτριας δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν κατανοήσει πλήρως τα βιολογικά φαινόμενα που περιγράφονται στην εξετταστέα ύλη του σχολικού βιβλίου.
Το πρώτο και το δεύτερο θέμα δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία.
Το τρίτο θέμα αποτελεί μία κλασσική διασταύρωση διϋβριδισμού, όπου δίνονται οι φαινότυποι των απογώνων ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το τέταρτο θέμα το οποίο συνδυάζει βιολογικές έννοιες του δεύτερου και του τέταρτου κεφαλαίου με τη μορφή ασκήσεων (εκτίμηση από το φροντιστήριο ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
Δείτε τα θέματα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Τα θέματα της ιστορίας απευθύνονται σε αρκετά καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Το θέμα Α1 περιέχει όρους μη αναμενόμενους και συνήθεις, όπως τις προηγούμενες χρονιές.
Η δεύτερη όμάδα περιλαμβάνει αρκετές πηγές προς εξέταση και απαιτεί σε ορισμένα σημεία κριτική ικανότηα και συνδιασμό ιστορικών γνώσεων. Σε γενικές γραμμές, τα θέματα χρήσζουν ιδιαίτερης προσοχης και θα απαντηθούν από υποψήφιους καλά προετοιμασμένους.
Δείτε τις απαντήσεις στην ΙΣΤΟΡΙΑ
δΕΊΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

www.madata.gr

 korinthostv.blogspot.gr