Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των συντάξεων στο Δημόσιο - Επικουρικές ανάλογα με την δυνατότητα του κάθε Ταμείου


- Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε σήμερα σε διαβούλευση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα
- Δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί θα παίρνουν το 50% της σύνταξης για 8 μήνες
- Κληρικοί που είναι και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαλέγουν μια από τις δυο συντάξεις
- Από 01/01/2014 το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται μετά το 65ο έτος της ηλικίας

- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πλήθος διατάξεων που αφορούν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες εκτός από την άμεση απονομή του 50% της σύνταξης, αφορούν τις άγαμες θυγατέρες, τους κληρικούς εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν δύο συντάξεις, τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, προβλέπει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών».
Το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε σήμερα σε διαβούλευση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί που συνταξιοδοτούνται θα λαμβάνουν έως την έκδοση της κανονικής τους, το 50% του βασικού μισθού τους κατά τον χρόνο αποχώρησης, με προσαύξηση κατά 50% του τυχόν καταβαλλομένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Το ανώτατο χρονικό όριο για την απονομή της πλήρους σύνταξης δεν θα υπερβαίνει τους 8 μήνες.
Για τους υπαλλήλους του δημοσίου που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο και συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο, το ποσό της προκαταβολής θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο υπάγονταν ο υπάλληλος κατά την 31-10-2011.
Η έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης θα γίνεται το πολύ εντός έξι μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου στο ΓΛΚ, θα πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
Στο νομοσχέδιο προβλέπονται κυρώσεις με βαρύτερη αυτή της δίωξης για ποινικό αδίκημα για τους αρμόδιους υπαλλήλους που παραβιάζουν τις σχετικές προθεσμίες.
- Όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του κληρικού μετά την 1-1-1993 και παράλληλα είναι και εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν δύο συντάξεις από το Δημόσιο, όπως ισχύει για όλους τους υπαλλήλους- λειτουργούς του Δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο συντάξεις
- Από 1-1-2014, το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου, αφού συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
- Για τη μεταβίβαση συντάξεων σε άγαμες θυγατέρες δεν θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα από ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο εφόσον δεν έχουν άλλο εισόδημα και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι μικρότερο από το αφορολόγητο όριο.
- Θεσπίζεται ανώτατο όριο 720 ευρώ για το ύψος των συντάξεων των λογοτεχνών- καλλιτεχνών που χορηγεί ο δημόσιο αναδρομικά από 1.1.2013. Οι συντάξεις αυτές δεν θα μεταβιβάζονται.
- Ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

 ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες θα καταβάλλονται στο εξής οι συντάξεις προκειμένου, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, να μην δημιουργείται πρόβλημα στις τράπεζες εξαιτίας της προσέλευσης μεγάλου αριθμού συνταξιούχων την ίδια μέρα.
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), θα καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, την τελευταία εργάσιμη τα υπόλοιπα ταμεία, ενώ ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) μια ημέρα μετά.
Συγκεκριμένα, οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, οι συντάξεις των άλλων Ταμείων στις 31 του μηνός και την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ.
Χωρίς σύνταξη θα μείνουν από αυτόν το μήνα, περισσότεροι από 26 χιλιάδες δικαιούχοι του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι δεν προσήλθαν να απογραφούν, ενώ έχουν ήδη διακοπεί 11.095 συντάξεις του ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΕ παρέτεινε την προθεσμία απογραφής έως τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ έως τις 28 του ίδιου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες διαδικασίες για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τι θα γίνει με τις επικουρικές

Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης θα δίνονται οι συντάξεις από το 2015, όπως προβλέπει νόμος της κυβέρνησης που επικύρωσε το δεύτερο Μνημόνιο. Με το νέο σύστημα, από τη στιγμή που θα μειώνονται τα έσοδα του ταμείου από τις εισφορές θα μειώνονται αντιστοίχως και οι συντάξεις.
Σύμφωνα με to vima.gr, «το ύψος των συντάξεων προσαρμόζεται στα οικονομικά δεδομένα των ταμείων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα». Δηλαδή aπό το 2015 το Ταμείο θα χορηγεί - συντάξεις «αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητές του».
H επικουρική σύνταξη μετά το 2015 θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων. Ενα που θα αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης - όσων την δικαιούνται - μέχρι 31.12.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν και ένα δεύτερο που θα αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται με το νέο τρόπο.
Με το νέο σύστημα το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης διαμορφώνεται με βάση:
α) τα δημογραφικά δεδομένα
β) το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων
γ) την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και
δ) το επιτόκιο προεξόφλησης.
newsit.gr