Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Π. Τατούλης: Θέλουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση του Περιφερεια​κού Χωροταξικο​ύ Πλαισίου


Θέλουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της χώρας και στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι να αποτελέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιλότο αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων για όλη τη χώρα».

 «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει και όραμα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της και μπορεί να ανοίξει δρόμους για τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό σε όλη τη χώρα» τόνισε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι «ήμουν ο πρώτος που διαφώνησα με την πολιτική ηγεσία και τόνισα ότι η ευθύνη αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων θα έπρεπε να είναι ευθύνη των αιρετών Περιφερειών, κυρίως γιατί η μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη έδωσε για πρώτη φορά την ευθύνη του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού στις αιρετές Περιφέρειες».
Οι σχεδιαζόμενες πολιτικές από το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, να λαμβάνουν υπόψιν τους τις βασικές αρχές της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυτές της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.   

Βασικοί άξονες/στόχοι, όπως τους έθεσε ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης στην εισήγησή του είναι:
1.             Το Χωροταξικό να μην παραμείνει ένα κείμενο άρχων και γενικών διατυπώσεων αλλά να προχωρήσει σε ουσιαστικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα φθάσουν σε επίπεδο ζωνοποίησης
2.             Το Χωροταξικό να συνοδευτεί από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία θα διαμορφώνει ένα πολύ καθαρό τοπίο για τον υποψήφιο επενδυτή  αλλά και για την κατασκευή των υποδομών της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
3.             Το Χωροταξικό να ενσωματώσει και να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας τόσο στις υποδομές όσο και στην δημιουργία Περιφερειακής Οικονομίας με δικά της χαρακτηριστικά. Ο Ανατολικός Άξονας αποτελεί κεντρικό στόχο του σχεδιασμού μας και ως τέτοιος θα ενταχτεί στο νέο Χωροταξικό.
4.             Το Χωροταξικό να υποστηρίξει την θεσμοθέτηση και λειτουργία Ε.Ο.Ζ.  (Ειδική Οικονομική Ζώνη) που αποτελούν κεντρικό στόχο και εργαλείο για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ΕΟΖ εκλαμβάνονται ως ένα εργαλείο που μέσα σε προσδιορισμένη ζώνη θα επιτρέψει την λειτουργία μιας κατηγορίας επιχειρήσεων που θα έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και άμεση αδειοδότηση, τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο. Επιδιώκουμε μια ΕΟΖ για ναυτιλιακές δραστηριότητες και μια ΕΟΖ για ενέργεια.
5.             Το Χωροταξικό να υποστηρίξει τα μεγάλα αρδευτικά που έχουν κατασκευαστεί ή είναι σε εξέλιξη στην Πελοπόννησο.     
6.             Το Χωροταξικό να υποστήριξει την εκμετάλλευση των φυσικών διαθεσίμων της Πελοποννήσου.
7.             Το Χωροταξικό να υποστηρίξει την θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων αναψυχής και καταδύσεων που είναι σε εξέλιξη στην Περιφέρεια και μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην δημιουργία θεματικού τουρισμού υψηλού κόστους.
8.             Το Χωροταξικό να υποστηρίξει την θεσμοθέτηση ζωνών  όπως:
a.              Ζ.Υ.Σ. η μη ύπαρξη των οποίων ακυρώνει την εφαρμογή του νόμου για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης.
b.             Ζώνες τουριστικών δραστηριοτήτων
c.              Ζώνες μεταφορών  και Logistics
d.             Ζώνες  ανάπτυξης ΑΠΕ
e.              Ζώνες Βοσκοτόπων και ανάπτυξης Κτηνοτροφίας
9.             Το Χωροταξικό να υποστηρίξει την αδειοδότηση των ρεμάτων ως  αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων, με προσδιορισμό για κάθε ρέμα α) των μέγιστων επιτρεπτών οργανικών φορτίων που μπορούν να έχουν τα επεξεργασμένα απόβλητα που θα πέσουν σ’ αυτό και β) της μέγιστης ποσότητας επεξεργασμένων αποβλήτων που μπορεί να παραλάβει.  
10.         Τέλος την  υποστήριξη της πολιτικής της Περιφέρειας για την διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Η στιγμή για την αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο αλλαγών για τη χώρα υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόσθεσε ότι «τώρα έχουμε την ευκαιρία να ενσωματώσουμε πολλές αλλαγές που προβλέπονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Έψεξε, τέλος, ο Περιφερειάρχης την έλλειψη απόψεων από συγκεκριμένες παρατάξεις, η οποία δεν βοηθά καθόλου το έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, καταδεικνύει δε την αδυναμία προσέγγισης της χωροταξίας και την πρόδηλη έλλειψη άποψης για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.