Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

H ολοκληρωμένη τροπολογία της Ν. Δ. η οποία θα βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο των χερσαίων μεταφορών

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Νομού Κοζάνης, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, κ. Νότης Μηταράκης, συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μάκη Βορίδη.
Για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση, οι κύριοι Μ. Παπαδόπουλος και Ν. Μηταράκης έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:


Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της αγοράς μεταφορών και στην ανάγκη ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Αλλαγές στο καθεστώς μεταφορών πρέπει να γίνουν, υπό προϋποθέσεις ομαλότητας, για να μεγιστοποιήσουμε την ωφέλεια για την οικονομία και την κοινωνία.
Είπαμε πως με την προϋπόθεση ότι το θεσμικό πλαίσιο θα συγκεκριμενοποιηθεί και βελτιωθεί για να γίνει αποτελεσματικότερο, όπως είναι υποχρέωση της Πολιτείας, θα στηρίξουμε τη μείωση της μεταβατικής περιόδου.
Στην κατεύθυνση αυτή συζητήσαμε με τον υπουργό κ. Μ. Βορίδη ολοκληρωμένη τροπολογία, την οποία θα καταθέσουμε αύριο».

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: «Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση με τον υπουργό κ. Βορίδη. Η ΝΔ θα καταθέσει αύριο μια συγκεκριμένη τροπολογία η οποία θα βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο των χερσαίων μεταφορών και πιστεύω στο πλαίσιο αυτής της τροπολογίας που θα καταθέσουμε θα υπάρχει συνεννόηση με το υπουργείο ώστε να αλλάξει ο νόμος για το καλύτερο».


Επισυνάπτονται:
Α. Η αιτιολογική έκθεση για την τροπολογία που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
Β. Η τροπολογία που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. 
Γ. Σημείωμα με τις ενέργειες που δεν έχουν γίνει μετά την ψήφιση του Ν.3887/2010.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.    Με τις διατάξεις του ν.3887/2010 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 2 προβλέπεται η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων εκτός από τους κοινοτικούς μεταφορείς και κάτοικοι τρίτων χωρών. Η ρύθμιση αυτή, η οποία είναι αντίθετη και στο κοινοτικό δίκαιο, καταργείται και η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων θα ισχύει για τους Έλληνες και κοινοτικούς πολίτες.
2.    Με την παρούσα ρύθμιση, δίδεται η δυνατότητα, για λόγους ανταγωνισμού, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα (αντίστοιχη άδεια οδικού μεταφορέα) να διενεργούν, είτε εθνικές, είτε διεθνείς μεταφορές. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη ευνοούμενη κατηγορία σε βάρος της άλλης.
3.    Με την παρούσα ρύθμιση, προβλέπεται ότι τα νέα φορτηγά που θα κυκλοφορήσουν θα πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας (EURO V) τουλάχιστον, ώστε και το περιβάλλον να προστατευθεί και να αναβαθμιστούν οι Ελληνικές εμπορευματικές μεταφορές.
4.    Με την προτεινόμενη τροπολογία, εναρμονίζεται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως καθορίζεται στο ν.3887/2010, με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα από την υπογραφή του Μνημονίου “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο” (ν.3845/2010 ΦΕΚ Α’ 65).
Ειδικότερα, η μεταβατική περίοδος που καθοριζόταν από τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3887/2010 για τα ζητήματα που αφορούσαν στη χορήγηση των αδειών οδικών μεταφορών και αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων συντέμνεται, με αντικατάσταση της διάταξης αυτής από 30/06/2013 που προβλεπόταν αρχικά, στην 1η Ιανουαρίου του 2012, ώστε να εξυπηρετείται η αναγκαιότητα της άμεσης απελευθέρωσης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.
5.    Καταργείται η υποχρεωτική άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, μόνο με υποχρεωτική ένταξη σε εταιρείες, όπως, άλλωστε, ισχύει για όλα τα επαγγέλματα (ν.3919/2011), αλλά και από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος.
6.    Με την παράγραφο αυτή, γίνεται η αναρίθμηση των παραγράφων 14. λόγω της κατάργησης των δύο παραγράφων.
7.    Με την παράγραφο 7 και, ανεξάρτητα με τον καθορισμό του παράβολου της παραγράφου 5 του άρθρου 5, που είναι συνάρτηση του διοικητικού κόστους, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να καθορίσουν εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά στα νέα ΦΔΧ αυτοκίνητα για να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων επί της ποιότητας του οδικού δικτύου, καθώς και της περιβαλλοντολογικής προστασίας, δεδομένου ότι, από επιστημονικές μελέτες, τα φορτηγά αυτοκίνητα ευθύνονται για της εκπομπή κυρίως σωματιδίων, κατά ποσοστό 71%.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
1.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“ 2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμιά διάκριση μεταξύ των πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  ως προς την αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών”.
2.    Το εδάφιο 2 της υποπαραγράφου β της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Οι επιχειρήσεις  που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές εφόσον είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων”.
3.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ΕURO V ή μεταγενεστέρων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους”. 
4.    Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την ημερομηνία ισχύος του παρόντος”.
5.    Οι  παράγραφοι 2 και 8  του άρθρου 14 του ν.3887/2010 καταργούνται, οι δε παράγραφοι 3 έως 12 αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.
6.    Στο τέλος του άρθρου 14 του ν.3887/2010, προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως: “12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών -Μεταφορών και Δικτύων καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου εισφορά για κάθε νέα άδεια κυκλοφορίας υπολογιζόμενη κατά χιλιόγραμμο μικτού βάρους και κατά κατηγορία”.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν.3887/2010
1.    Στο άρθρο 1 παρ. 7 προβλέπεται η λειτουργία μεταφορικών εταιρειών με μορφή ΙΜΕ-ΕΠΕ. Οι εταιρείες αυτές προβλέπονταν μόνο από τις διατάξεις του ν.383/76, ο οποίος ρητά καταργήθηκε με το ν.3887/2010. Το Υπουργείο είχε δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει σε ισχύ αυτές τις διατάξεις για να μην υπάρξει άμεση διάλυση των εταιρειών αυτών, οι οποίες σήμερα αποτελούν το 90% των μεταφορικών εταιρειών.
Αυτό δεν έχει γίνει και οι εταιρείες αυτές βρίσκονται στον αέρα.
2.    ΄Αρθρο 2 παρ. 2β: Προβλέπεται η μίσθωση του φορτηγού αυτοκινήτου από μεταφορική εταιρεία. Εάν ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου οχήματος είναι και ο οδηγός αυτού η εταιρεία αποζημιώνει τις υπηρεσίες του ως οδηγού.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται διότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ασφάλισης. Δηλαδή, που θα ασφαλίζεται ο οδηγός; Στο ΙΚΑ ως οδηγός ή στον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ ως ιδιοκτήτης;
3.    ΄Αρθρο 4 παρ. 1Δ: Προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  για την εγκατάσταση δεξαμενών στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.
Δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες για χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών, η διάταξη δεν εφαρμόζεται .
4.    ΄Αρθρο 9: Αν και έχουν  περάσει16 μήνες από την ψήφιση του νόμου στο Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών δεν έχει γίνει καμία εγγραφή με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία για τις μεταφορικές εταιρείες.
5.    ΄Αρθρο 14: Δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών που προβλέπονται στην παράγραφο 10 και συγκεκριμένα:
α) Για τον τρόπο οργάνωσης, συγχώνευσης και λειτουργία μεταφορικών εταιρειών.
β) Υπαγωγή των εταιρειών στον Αναπτυξιακό Νόμο.
γ) Τρόπος διάθεσης αδειών σε περίπτωση λύσης των εταιρειών.