Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων ΘεοδώρωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Λουτράκι   03/12/2015
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 24078
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
        ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                              
       ---------------------------

                                                                                                 Π Ρ Ο Σ:       
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                   
                   Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  07η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
            2.Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : ‘’Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες’’.
            3.Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας της Φιλαρμονικής και της Μουσικής Σχολής του Δήμου’’.

4.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας & πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.’’.

           5.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΄΄Μετασκευή υπερκατασκευής απορριμματοφόρου για άδειασμα υπόγειων κάδων΄΄ .

6.Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

7.Ανάκληση, εν μέρει,  της υπ΄αρίθ. 329/2015 Α.Ο.Ε. περί διάθεσης πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
           8.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών  προς τη ΔΕΔΔΗΕ, για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και απαλλαγή υπολόγου.
           9.Διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ  για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός  υπολόγου.
        
         10.Άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ΄αρίθ. 189, 190, 191/2015 αποφάσεων Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

         11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακυρώσεως Ηλία Λυμπερόπουλου και λοιπών τριών (3) κατά του Δήμου.


                                                                  Ο  Πρόεδρος
         
                                                           ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
                                                                     Δήμαρχος