Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Λίστα επιτυχόντων ΑΣΕΠ για την κάλυψη των κενών στο Δημόσιο – Ποιοι θα συμπεριληφθούν

Πανελλήνια λίστα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι καταρτίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, στόχος είναι η διατήρησή της σε ισχύ, μέχρι να εξαντληθεί, προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις που υπάρχουν στο Δημόσιο και να αποκατασταθούν οι αδικίες. Στην εν λόγω λίστα θα συμπεριληφθούν και οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τον Φεβρουάριο του 1998, εκ των οποίων περίπου 1.000 παραμένουν αδιόριστοι.
Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία Δ.Ε., το ΑΣΕΠ είχε καταρτίσει εσωτερικό διπλό πίνακα επιτυχόντων ανάλογα με τον απολυτήριο τίτλο (Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου) και προχώρησε στο διορισμό των επιτυχόντων με βάση συγκεκριμένη ποσόστωση αυτών (50% – 50%) κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 2190/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό ατόμων με ελάχιστη βαθμολογία (441 μόρια) και αντίστοιχα τον μη διορισμό ατόμων που κυριολεκτικά αρίστευσαν (748 μόρια). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο ζήτημα είχε προκύψει και με διαγωνισμό του 1995 και τελικός ρυθμίστηκε με ρυθμιστεί στο παρελθόν με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2349/1995, με το οποίο προβλέφθηκε η απορρόφηση 1181 επιτυχόντων οι οποίοι παρέμεναν αδιόριστοι και είχαν «βγει» από τη λίστα.

aftodioikisi.gr