Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Περιφέρεια Πελοποννήσου Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα:«Καλλιεργώντας το Μέλλον Μάς». Εκδήλωση Έργου“GuardEn”


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
Δελτίο Τύπου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως συντονιστής εταίρος του έργου “GuardEn”, σας προσκαλεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014, στις 16:45, στην Τρίπολη, (ξενοδοχείο «Mainalon Resort», Αίθουσα Συνεδρίων, Πλατεία Άρεως), στην ημερίδα με θέμα: «Καλλιεργώντας το Μέλλον Μάς».

Το έργο GuardEn αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού Πλαισίου για την υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασμού και την αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, εστιάζοντας στη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.
Περισσότερες πληροφορίες για το GuardEnΕΔΩ Εκδήλωση Έργου“GuardEn”:
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Βιώσιμη Διαχείριση του Εδάφους και των Υδάτινων Πόρων  στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών Πολιτικών της Ε.Ε.ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Καλλιεργώντας το Μέλλον Μάς»

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
Ξενοδοχείο «Mainalon Resort», 
Αίθουσα Συνεδρίων
Πλατεία Άρεως

Διοργάνωση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συντονιστής Εταίρος Έργου “GuardEn     
                                                        

Λίγα λόγια για το έργο “GuardEn
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού Πλαισίου για την υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασμού και την αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, εστιάζοντας στη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο Μηχανισμός/Πλαίσιο βασίζεται και ενσωματώνει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές, εστιάζοντας: (α) στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, (β) στην ανάπτυξη συνεργασιών (τυπικών και άτυπων), και (γ) στην «ανάπτυξη δυναμικού» σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος. Στο έργο συμμετέχουν 15 φορείς από 8 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Το έργο GuardEn: Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΤΠΑ)  και  κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο  πλαίσιο  του  Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας " Νοτιοανατολική Ευρώπη".Πρόγραμμα


16.45 – 17.00
Υποδοχή – Εγγραφές
17.00 – 17.15
Χαιρετισμός
Απόστολος Παπαφωτίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Περιφέρεια Πελοποννήσου
17.15 - 17.30
To Έργο “GuardEn” - Στόχοι και Αποτελέσματα
Ελένη Μανωλοπούλου,  Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμματων,  ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου
17.30 – 17.50
Οφέλη της εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας για τους Αγρότες
Δρ. Αβραάμ Μαυρίδης[1],  Επίκουρος Καθηγητής (ΣΟΧ) Logistics, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Λέκτορας (ΣΟΧ) Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
17.50 – 18.20
Εργαλεία Σχεδιασμού Πολιτικής: Η Εφαρμογή ενός μοντέλου Βιολογικής Γεωργίας Ακριβείας
Δρ. Αβραάμ Μαυρίδης
18.20 – 19.00
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης – Διαβούλευση:
Προοπτικές Εφαρμογής της μεθοδολογίας GuardEn στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γιώργος Μπαζούλης , Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής

[1]  Επίσης, ο Δρ. Αβραάμ Μαυρίδης διδάσκει στο Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Εργ. Γεωδαισίας & Γεωματικής, Τμ. Πολ. Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο Μεταπτ. Γεωπληροφορικής (GIS-Τηλεπισκόπηση-Φωτογραμμετρία), Τμ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, στο Τμήμα  Γεωπονίας, Φυτική Παραγωγή, Σχ. Γεωτεχνικών Επιστημών ΑΠΘ,
επίσης είναι Ερευνητής,
project GuardEN, <www.guarden.eu>, Ερευνητικός Συνεργάτης, Εργ. Γεωδαισίας & Γεωματικής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Μέλος Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Θέματα Βιολογικής Γεωργίας,  και Μέλος Ομάδας Ειδικών Συμβούλων των «HORIZON2020», EIP-AGRI, INSPIRE (Eur.Com), FAO (UN).