Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Έξι νέους Γραμματείς απέκτησε η κυβέρνηση

theseis
Με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έγινε γνωστή η πλήρωση έξι θέσεων γραμματέων.
Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι ορίζονται η Χρυσούλα Μουκίου στη Γενική Γραμματεία Εθνικού Κέντρου, Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, η Βασιλική Ευταξά στη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, ο Χρήστος Βασιλάκος στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, η Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Δημήτρης Ιατρίδης στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ως Ειδικός Συντονιστής για τη διαχείριση των αποβλήτων.
«Η Κυβέρνηση προωθεί Προεδρικό Διάταγμα με σκοπό τη σύσταση συναφούς Ειδικής Γραμματείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία θα προΐσταται ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.