Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Δράση: 1.337.621 άνεργοι. Πότε θα ασχοληθείτε με αυτούς; Κυβέρνηση και Τρόικα αδιαφορούν. Για πόσο ακόμα θα αντέξει η Ελληνική κοινωνία;

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η ανεργία διαμορφώθηκε στο εφιαλτικό 26,9%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ καταγραφής και είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης,  ο οποίος βρίσκεται στο 12,2%, ενώ οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για το 2014 εκτινάσσουν το ποσοστό στο 28,2%.
 Η ανεργία στους νέους έφθασε στο 57,5% και σε 400.000 οικογένειες δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος.

Κυβέρνηση, τρόικα και αντιπολίτευση μονοπωλούν το ενδιαφέρον τους σε αριθμούς που καταγράφουν έσοδα ή ψήφους είτε από παντελή άγνοια είτε από σκοπιμότητα.
 Η κοινωνία έχει φθάσει στα όρια της και οι αποφάσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να ληφθούν τώρα. Τα επιδόματα, οι δήθεν ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ και οι λοιπές απολογιστικές παροχές από ένα "πτωχευμένο" κράτος δεν είναι λύσεις.
Είναι ξεκάθαρο πως το κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να διατηρήσει θέσεις εργασίας. Ο μόνος τρόπος για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι η άμεση στήριξη του ιδιωτικού τομέα, γιατί μόνο αυτός μπορεί να προσφέρει απασχόληση.
Η Δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ άλλων προτείνει:
•  Καθιέρωση 50% έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές για τους νεοπροσλαμβανόμενους, για μια πενταετία, για όλες τις νέες επενδύσεις.
•  Μείωση κατά 50% του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και πλήρη κατάργηση όλων των κρατήσεων υπέρ τρίτων, για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται.
•  Συνολική φορολογία των επιχειρηματικών κερδών με συντελεστή 20% μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 15%.
•  Θέσπιση μηδενικού φόρου στα επιχειρηματικά κέρδη που προέρχονται από νέες επενδύσεις (για διάστημα μιας δεκαετίας) και δικαίωμα των νέων επιχειρήσεων/επενδύσεων να υπάγονται στη νομοθεσία (με την εξαίρεση των ευρωπαϊκών οδηγιών), που ισχύει κατά την ημέρα ίδρυσης τους για μια δεκαετία.
•  Παροχή ειδικών εγγυήσεων (αυξημένου κύρους και επιπέδου διασφάλισης), από το ελληνικό κράτος για τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων.
•  Άμεση έκδοση εγγυητικών επιστολών και ασφαλιστικών καλύψεων προς όλες τις υγιείς εξαγωγικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, μέσω του πλεονασματικού Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
•  Ενσωμάτωση δωρεάν εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, μέσω ενός νέου ΟΑΕΔ και εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.