Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ​Σ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ECCE May 18, 2013
ECPE May 19, 2013

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PTE GENERAL
Awarded by EDEXCEL
Γραπτά Σάββατο 25/5/2013

L2 (B1) 12:15-13:50 11:45 110 €
L3 (B2) 08:45-10:45 08:15 150 €
L4 (C1) 12:15-14:45 11:45 170 €
L5 (C2) 15:45-18:40 15:15 180 €

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS (ΠΑΛΣΟ)
Κυριακή 26/05/2013 ως εξής:

A1 09:00-10:30 08:30 60€
A2 11:30-13:00 11:00 65€