Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Βοήθεια στο Σπίτι: Τα στοιχεία των νυν εργαζομένων ζητά επειγόντως το ΥΠΕΣ έως 21/12

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την ένδειξη “εξ. επείγον”, εκδόθηκε την 16η Δεκεμβρίου, με αποδέκτες τους Δήμους της Χώρας.

Το Υπουργείο ζητά να του γνωστοποιήσουν μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολείται σήμερα παρέχοντας υπηρεσίες “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Συγκεκριμένα για κάθε Υπάλληλο συγκεντρώνει τα εξής δεδομένα:

- ΑΦΜ,

- Όνομα,

- Επώνυμο,

- Πατρώνυμο.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι Φορείς της Αυτοδιοίκησης που δεν θα ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις οδηγίες, δηλαδή δεν θα αναρτήσουν το αναγκαίο αρχείο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο εντός της προθεσμίας, θα θεωρηθεί ότι δεν απασχολούν προσωπικό παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Η Εγκύκλιος, επίσης, παρέχει τις αναγκαίες τεχνικές οδηγίες, προκειμένου οι Δήμοι να δώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Στο έγγραφο πάντως δεν αναφέρεται ο σκοπός, δηλ. γιατί το Υπουργείο θέλει άμεσα αυτή την ενημέρωση.

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 88541/16.12.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι για το “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι σε εξέλιξη η αριθμ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που είχε εκδοθεί στις 18 Μαΐου, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

ΑΙΡΕΤΟΣ.GR