Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 07/12/2020

 Αρνητικός ο Έλεγχος Λυμάτων Βιολογικού Ξυλοκάστρου για Covid

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 07 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.με θέματα:

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ