Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
Α1.  Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν άνδρας δοξασμένος. Τα δεκαεφτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Στα μέρη εκείνα είχε στην κατοχή του πολλά αγροκτήματα… Επιδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε το πνεύμα του με αγάπη. Τον τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, που βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε σαν ναό.
Όταν ο Άκκιος είχε έλθει από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος σε μεγάλη πια ηλικία είχε αποσυρθεί, κατέλυσε σε αυτόν. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία, διάβασε σε αυτόν, επειδή το επιθυμούσε, την τραγωδία του, της οποίας το όνομα είναι «Ατρέας».
Για τον λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ιμάντα του ακοντίου και να (τη) ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει γρήγορα με τις λεγεώνες (του). Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό, τυχαία (ή: κατά σύμπτωση), καρφώθηκε σ’ έναν πύργο και τρεις μέρες αργότερα γίνεται αντιληπτό από κάποιον στρατιώτη και μεταφέρεται στον Κικέρωνα. Εκείνος διαβάζει μέχρι τέλους την επιστολή και προτρέπει τους στρατιώτες να ελπίζουν στη σωτηρία (τους).
Β1α .        virorum , liber, ea, nobis, Pacuvi, nomina,  res, casuum, turri, salus,
B1β .        pulchriore,  plus -  plurimum,   parvus,  celerrime
B2α .       futurus eras, tenendi, venturus, recedemus, desiderent, adeunto, potuerim,  veriturum esse,  conspiceris- re
Β2β.  defers,  deferebas, deferes, detulisti, detuleras, detuleris.
Γ1α. poeta =  παράθεση στο υποκείμενο Silius Italicus  , cui =  δοτική προσωπική κτητική στο est , casu = αφαιρετική του τρόπου στο ρήμα adhaesit
Γ1β.  Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur
          Hanc tertio post die quidam miles conspicit
Γ1γ. Tarenti
Γ2 α. Postquam( ubi, ut, simul Acius)  ex urbe Roma Tarentum venit
Γ2 β. se υποκείμενο του απαρεμφάτου adfore γιατί το απαρέμφατο είναι ειδικό  και το υποκείμενό του μπαίνει πάντα σε  πτώση αιτιατική , ακόμα κι όταν – όπως στην περίπτωσή μας, πρόκειται για ταυτοπροσωπία (Λατινισμός)
Γ2 γ. Δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση, που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα constituit της προηγούμενης κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (mitteret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (constituit) και αναφέρεται στο παρελθόν. Υπάρχει ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της.
Γ2 δ.  quod  periculum veritus erat
      Cum periculum veritus esset 


Giota Baga