Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Με απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η ένταξη στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 της παράκαμψης των Κάτω Δολιανών και οι παράδρομοι του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τρίπολης

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη τα έργα «Βελτίωσης των παραδρόμων αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τρίπολης από διάβαση Σκοπής – Πελάγους, έως της διάβαση Μάκρης» και «Βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Άστρους στην παράκαμψη των Κάτω Δολιανών»
Ειδικότερα, τα έργα που εντάχθηκαν έχουν ως εξής:


1.      «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  5.700.000,00  και δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση των παράπλευρων οδών (παράλληλοι και εγκάρσιοι) του Αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Τριπόλεως εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα από τη Διάβαση (Άνω Διάβαση ως προς τον Αυτοκινητόδρομο) που εξυπηρετεί τους οικισμούς Σκοπής και Πελάγους έως την Διάβαση οικισμού Μάκρης ήτοι σε μήκος ~10700m επί του Αυτοκινητόδρομου.
Η κατασκευή των Παράδρομων προβλεπόταν από τις μελέτες του Αυτοκινητόδρομου και ως εκ τούτου το σημαντικότερο μέρος των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών και των τεχνικών έγινε με την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου. Από την περίοδο εκείνη οι εργασίες κατασκευής των Παράδρομων συνεχίστηκαν με διαμορφώσεις, κατασκευή μικρών τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις κατά τμήματα που δεν καλύπτουν όμως όλο το παράπλευρο δίκτυο.
Με τις προβλεπόμενες εργασίες στους παράδρομους του Αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης θα προκύψει ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών μήκους περίπου 15km (με τα μήκη κόμβων) με βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, βελτιωμένες συνθήκες αποχέτευσης αποστράγγισης και σήμανσης-ασφάλισης.