Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ:Οι καθυστερήσεις στους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία - Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο

http://www.ert.gr/wp-content/uploads/2018/02/ntora-mpakogianni-1021x580.jpg 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο

 
Θέμα: Οι καθυστερήσεις στους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία
 
Εικόνες κατάρρευσης παρουσιάζουν οι υπηρεσίες ελέγχου του Γενικού Χημείου του Κράτους και του γενικότερου ελέγχου της αγοράς. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων (να σημειωθεί ότι οι περισσότερες διευθύνσεις είναι υποστελεχωμένες), οι μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα και αντιδραστήρια, καθυστερούν σημαντικά τις διαδικασίες ελέγχου.

Από την ημερομηνία πραγματοποίησης μιας δειγματοληψίας και τη διαδικασία ελέγχου του δείγματος από το Γενικό Χημείο μέχρι την προώθηση, τη συζήτηση και τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου πολλές φορές μεσολαβούν υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές, καταναλώνουν πληθώρα προϊόντων, τα οποία, ενώ βρέθηκαν μη κανονικά κατά την ανάλυσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου, συνέχισαν να κυκλοφορούν κανονικά στην αγορά, καθώς μέχρι τον τελικό τους χαρακτηρισμό είτε ως  επιβλαβή για την υγεία είτε ως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο μεσολαβούν χρόνια.

Οι ευθύνες βαρύνουν την κυβέρνηση που αδιαφορεί για τη δημόσια υγεία. Η ελεύθερη διακίνηση στην αγορά προϊόντων που έχουν βρεθεί ακατάλληλα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Για πόσα δείγματα γνωμοδότησε το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο από το 2015 έως σήμερα ότι είναι μη κανονικά, για πόσα ότι είναι επιβλαβή για την υγεία και για πόσα ότι είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση;
  2. Πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος και πόσος ο μέγιστος που μεσολάβησε από τη δειγματοληψία των ανωτέρω δειγμάτων μέχρι την οριστική γνωμοδότηση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου;
  3. Πόσα προϊόντα, τα οποία ενώ τελικά χαρακτηρίστηκαν είτε μη κανονικά, είτε επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην ελληνική αγορά από τη στιγμή της δειγματοληψίας τους μέχρι τη στιγμή της γνωμοδότησης;
  4. Για ποιο λόγο οι καθυστερήσεις από τη δειγματοληψία και τον έλεγχο δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους μέχρι τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου είναι τόσο μεγάλες;
  5. Ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει η κυβέρνηση για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την κυκλοφορία ακατάλληλων προϊόντων;
 
Η ερωτώσα βουλευτής
                                    
      Ντόρα Μπακογιάννη