Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ λουτρακιου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Λουτράκι 05/01/2017
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                      Αρ. Πρωτ. 176
                ΔΗΜΟΣ
   ΛΟΥΤ       ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
          ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

       Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  11η  Ιανουαρίου  2017 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                   Χορήγηση ή μη άδειας και παράτασης ωραρίου, λειτουργίας μουσικών οργάνων   αορίστου διάρκειας, στην « ΤΟΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ» εντός του Κ.Υ.Ε., το οποίο λειτουργεί επί της         οδού Ποσειδώνος & Αλκυονίδων 5, στο Λουτράκι.

          2.            Χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας και παράτασης ωραρίου, λειτουργίας μουσικών οργάνων τριετούς διάρκειας, στην « Α.ΤΖΕΚΟΣ - Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.» για το Κ.Υ.Ε., το οποίο λειτουργεί επί των οδών Ποσειδώνος & Κουντουριώτη, στο Λουτράκι.     

                                                                                        ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
                                                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        Δημοτικής Κοινότητας
                                                                    Λουτρακίου-Περαχώρας