Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 & ΩΡΑ 21:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

  1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(Τ.Σ.)» με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου», Κωδικός πρόσκλησης : 14.6.33.331-3, για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός – εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα», (Αρ. Μελέτης ΤΥΔΞΕ : 68/2016) και έγκριση της μελέτης.
  2. Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου για κλείσιμο της οδού Π.Τσαλδάρη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου την 13ην Αυγούστου 2016, από το ξενοδοχείο ΄΄ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ΄΄ έως το κατάστημα κ. Παγώνας Σοφογιάννη , όπου θα πραγματοποιηθεί Λευκή Νύχτα και επέκταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κατά τον μήνα Αύγουστο έως την 23,00΄ ώρα από Δευτέρα έως και Σάββατο.
  3. Έγκριση παραχώρησης προς υλοποίηση στη ΔΕΥΑΞΕ της μελέτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΠΟΤΟΣ» Τ.Κ. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ΡΟΖΕΝΩΝ ΔΗΜΟ- ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση έργων ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., στη θέση ΧΟΝΤΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Τ.Κ. Καμαρίου.
  5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου β΄τριμήνου έτους 2016.
  6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου: «Τροποποίηση- Αναβάθμιση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. κωδικό θέσης «Τρίκαλα Κορινθίας – 1002938» όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία wind AEBE που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 12ης Ομάδας με α/α 06, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄) και βρίσκεται στη θέση «ΓΚΟΥΡΑ ΒΡΥΣΗ – ΚΑΤΩ ΠΑΛΛΗ» Τ.Κ. Μάννας, Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  7. Γνωμοδότηση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής της απόφασης κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας και για το σχολικό έτος 2016-2017.
  8. Λήψη απόφασης για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει ο Νόμος, λόγω πλημμελούς λειτουργίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Βελανιδιάς – Εθνικού Κάμπου – Μεσσηνέζη.
  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού
  10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ΄΄.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ