Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 11/08/2016 Ώρα 14:00

Ziria Music Festival 2016 
Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
Σας καλούμε  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
  2. Ψήφιση πίστωσης για Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών.
  3. Προγραμματισμός εκδήλωσης ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH TENNIS
  4. Προγραμματισμός εκδήλωσης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΗΡΕΙΑΣ 2016»
  5. Προγραμματισμός εκδήλωσης 14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
  6. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης «Ηλίας Κατσούλης»
  7. Συζήτηση σχετικά με την ακύρωση της θεατρικής παράστασης«Νυφική Σουίτα» στο Ξυλόκαστρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ