Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη Συμφωνία Οικονομίας και Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Καναδά ζητούν Έλληνες βουλευτές

final_2_12_09 _thinner_4cm_short_new_10 _orkomosia _sketch_3-cblack
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοβουλία, διακομματικού χαρακτήρα, με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη κινητοποίηση των εθνικών κοινοβουλίων, σχετικά με το ζήτημα της Συνολικής Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA),  ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Αννέτα Καββαδία, ενόψει της διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων της ΕΕ (COSAC) που διεξάγεται σήμερα και αύριο, 13-14 Ιουνίου, στη Χάγη.

Αντικείμενο της σχετικής επιστολής συλλογής υπογραφών από κοινοβουλευτικούς-μέλη όλων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ, η οποία αρχικά συντάχθηκε από Ολλανδούς βουλευτές και προωθείται σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια, είναι η νομική φύση του κειμένου της CETA και η πιθανή προσωρινή εφαρμογή της, κάτι που θα καθορίσει κατά πόσον τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν λόγο σε αυτή την πολιτικά ευαίσθητη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Ειδικότερα, το μείζον ζήτημα είναι να θεωρηθεί το κείμενο της CETA ως υποκείμενο στη μεικτή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν λόγο και ρόλο, και όχι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ που αποκλείει κάθε παρεμβατική δυνατότητα των εθνικών κοινοβουλίων. Δεδομένου του ελλείμματος δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμών της ΕΕ, της ελλιπούς διαφάνειας αλλά και της σκανδαλώδους μυστικότητας που περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις για τις νέες εμπορικές συμφωνίες, όπως η CETA και η TTIP, αυτό το σημείο είναι καίριας σημασίας, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τις βαρύτατες συνέπειες για την εθνική κυριαρχία, τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα, και την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και του καταναλωτή, που θα έχουν ορισμένες διατάξεις αυτών των συμφωνιών. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα αποκαλύψει τη θέση της όσον αφορά τη νομική φύση του τελικού κειμένου της συμφωνίας. Το Συμβούλιο, μετά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου, υπογράμμισε την άποψη της πλειοψηφίας ότι η συμφωνία θα πρέπει να θεωρείται μεικτή. Ωστόσο, η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από το Συμβούλιο να εγκρίνει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, για τα τμήματά της που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, ανεξαρτήτως της κύρωσης ή μη από όλα τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να απόσχει το Συμβούλιο από την προσωρινή εφαρμογή όλων των τμημάτων της CETA, για τα οποία θα μπορούσε να υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με τα θέματα αυτά αναμένεται σύντομα.
Για τους λόγους αυτούς, η σχετική προσπάθεια αποσκοπεί στο να έχουν συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές ως τη λήξη των εργασιών της COSAC (14/6). Από ελληνικής πλευράς έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 58 υπογραφές (52 από ΣΥΡΙΖΑ, 3 από ΝΔ, 3 από ΑΝΕΛ). Η επιστολή και οι υπογραφές θα σταλούν το συντομότερο δυνατό μετά τη συνεδρίαση της COSAC στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με θέματα εμπορίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρωτοβουλία σχετίζεται με τη συγκρότηση μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα ασχοληθεί με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών, την οποία έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης. Η Βουλή θα αναλάβει τη συγκρότηση αυτής της ad hoc επιτροπής, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν  -πέραν των βουλευτών- εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και διεθνών οργανισμών με ενασχόληση με το ζήτημα. 
Επισυνάπτεται ο κατάλογος των Ελλήνων βουλευτών που συνυπογράφουν την επιστολή:

Γραφείο Τύπου & Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης