Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                       ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
                                                                                       & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                   ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
16-3-2016

 «Ορθή διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
18:00-18:30: Προσέλευση
18:30-18:45: Χαιρετισμοί
18:45-19:05:  «Άμεσες ενισχύσεις ελληνική αμπελουργία, παρόν και μέλλον», Δ. Γραμματικός, Γεωπόνος M.Sc., Υπ.Α.Α.Τ. / Προϊστάμενος Τμήματος Ελαίας & Αμπέλου
19:05-19:15:  «Το νέο τοπίο στην εμπορία και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων», Ι. Καλαντζής, Γεωπόνος, Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κορινθίας / Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
19:15-19:25:  «Το μέλλον της αγροτικής παραγωγής», Π. Σταματόπουλος, Γεωπόνος, Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Κορινθίας
19:25-19:40:  «Ασφάλεια στη χρήση γεωργικών μηχανημάτων», Θ. Σαμούτης, Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων
19:40-20:25: «Τρόποι προστασίας της υγείας των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σχεδιασμός και  υλοποίηση συστήματος συλλογής και διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοφαρμάκων» Μ. Πελεκάνος, Γεωπόνος, Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.).
20:25-21:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση              
Σε συνεργασία με:              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ