Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Παρουσιάστηκε ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 
Στην πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία συστοιχίζονται οι Κοινωνικοί Εταίροι και το σύνολο των Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων και του Νομικού κόσμου της χώρας.
Ένα σημαντικό βήμα μπροστά στη συλλογική απαίτηση για μια γενναία και αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας στην επίλυση των διαφορών στην Ελλάδα και την αποφασιστική διάδοση και εμπέδωση της Διαμεσολάβησης, αποτελεί η δημιουργία του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) που παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα, (Τρίτη, 22.12.2015) σε κεντρική εκδήλωση, στην Αθήνα. Όπως τονίστηκε βασικό χαρακτηριστικό και στρατηγικό πλεονέκτημα του νέου Οργανισμού είναι η συμμετοχή όλων των Κοινωνικών Εταίρων και των σημαντικότερων Θεσμικών Εκπροσώπων της οικονομικής ζωής, και της Επιστημονικής Κοινότητας.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος  αναφερόμενος στην ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία του στάθηκε στη σημερινή κατάσταση στην ελληνική δικαιοσύνη που αφορά στον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων και στην υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων με πολύ αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία εν γένει και ειδικότερα στη οικονομική δραστηριότητα.  Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πικραμμένος αναφέρθηκε στο θεσμό της Διαμεσολάβησης και επισήμανε ότι εάν αυτός επιτύχει θα αποσυμφορηθούν τα Δικαστήρια και θα υπάρξει ισχυρή συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. Κυρίως όμως θα συμβάλει στην «αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας του Έλληνα» και θα προσθέσει ένα στοιχείο πολιτιστικής αναβάθμισης της χώρας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Ακολούθησαν σύντομες τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των  Φορέων που στηρίζουν τους σκοπούς του Οργανισμού. Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επισήμανε από την πλευρά του ότι μέσα από μια ευρεία δέσμη σύγχρονων δράσεων προβολής και ευρείας προώθησης, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να καταστήσει τη Διαμεσολάβηση «χειροπιαστή» πραγματικότητα για κάθε πολίτη και επιχείρηση στην Ελλάδα. Επιπλέον, όπως σημείωσε,  ο Οργανισμός φιλοδοξεί να δημιουργήσει συνέργειες με πλήθος Φορέων και Αρχών, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη μελέτη και διαμόρφωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου και της στέρεης βάσης για την εμπέδωση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Όραμα και έμπνευση για τη νέα προσπάθεια αποτελεί η ανάγκη της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας για ένα νέο, σύγχρονο σύστημα επίλυσης των διαφορών, καθώς και για μια σταδιακή αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι “συγκρούσεις” σε κάθε πεδίο της κοινωνικής συμβίωσης και της οικονομικής δραστηριότητας (οικογένεια, εμπόριο, σχολείο, εργασία, αθλητισμός κ.α.).


Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συνέταξαν τις δυνάμεις τους 14  από τους πλέον σπουδαιότερους και πλέον δραστήριους Φορείς της χώρας μας. Συγκεκριμένα, στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συμμετέχουν:
·         ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ)
·         Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
·         Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
·         Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
·         Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
·         Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)
·         Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)
·         Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
·         Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
·         Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
·         Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
·         Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
·         Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ)
·         Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1.       Θεόδωρος Φέσσας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): «Η ασφάλεια δικαίου, την οποία  εγγυάται η ποιοτική και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως κριτήριο για κάθε σοβαρό επενδυτή που σκέφτεται να επενδύσει στη χώρα μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ πρεσβεύει ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, αν μειώσουμε τον αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων στο δικαστικό σύστημα, επενδύοντας σε αξιόπιστους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Αυτή την προσπάθεια στηρίζουμε σήμερα μέσα από τη σύσταση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο ότι το εγχείρημα αυτό συγκεντρώνει τη στήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων, πολλών επαγγελματικών οργανώσεων και κυρίως του ίδιου του νομικού κόσμου, δείχνοντας το δρόμο ότι η οικονομική ανάκαμψη  μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεννόηση και το διάλογο.»
2.       Γιάννης Παναγόπουλος, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ): «Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα των 47 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης με πολυάριθμες σε βάρος της καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , εξαιτίας των  πολύχρονων καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Με τα δεδομένα αυτά η ανάπτυξη των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, αποτελεί μια πρόκληση στην οποία δεν μπορεί κανείς να μείνει αμέτοχος. Η ΓΣΕΕ διαθέτει μακρά εμπειρία  και έχει εμπιστοσύνη στο διάλογο, ως εργαλείο επίλυσης διαφορών και συγκερασμού διαφορετικών απόψεων και ως εκ τούτου στηρίζει το εγχείρημα της προώθησης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης ιδιωτικών διαφορών και αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αποτελεσματικότητά του στην πράξη.»
3.       Ανδρέας Ανδρεάδης, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ): «Ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος, ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει ένθερμα πρωτοβουλίες οι οποίες υπερπηδούν αγκυλώσεις του παρελθόντος και ενδυναμώνουν έμπρακτα τη κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Ευχόμαστε η συνεισφορά του ΟΠΕΜΕΔ να αποδειχθεί καταλυτική σε όλα τα επίπεδα.»

4.       Βασίλης Κορκίδης, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ): «Η ΕΣΕΕ ανήκει στις πρωτοπόρες οργανώσεις για την διάδοση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού και σχετικά ανέξοδου τρόπου επίλυσης διαφορών, αγκαλιάζοντας τον θεσμό από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος στόχος απαιτεί συντονισμό και ευρύτερη συνεργασία των επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων.  Ο ΟΠΕΜΕΔ αποτελεί αποτέλεσμα αυτής της κοινής προσπάθειας και με βεβαιότητα θα αποτελέσει το δίαυλο προώθησης της διαμεσολάβησης στην κοινωνία.»
5.       Γεώργιος Καββαθάς, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΕΣΕΒΕ): «Συμμετέχουμε, με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους Παραγωγικούς φορείς  υπεύθυνα με όλες μας τις δυνάμεις στην πρωτοβουλία για την δημιουργία του ΟΠΕΜΕΔ προκειμένου να θεσμοθετηθούν σύγχρονες εξωδικαστικές μέθοδοι διευθέτησης των διαφορών για το καλό της Κοινωνίας και της Οικονομίας και θεωρούμε ότι σήμερα η συνεργασία θεσμικών παραγόντων, παραγωγικών φορέων, νέων επιστημόνων, οργάνων της πολιτείας και της δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη και ως ΓΣΕΒΕΕ δηλώνουμε ότι θα ενθαρρύνουμε αυτή τη σημαντική προσπάθεια χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις προς το μικρότερο, τον πιο αδύναμο, τον ανίσχυρο.»
6.       Λούκα Κατσέλη, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): «Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καλωσορίζει και συμμετέχει στον νέο αυτό Οργανισμό. Η διαμεσολάβηση, ειδικά στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών,  αποτελεί ένα πεδίο ανοιχτού διαλόγου μεταξύ Τραπεζών, Πελατών και Κοινωνίας, που πρέπει να ενισχύσουμε. Με τη πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τον θεσμό της διαμεσολάβησης, και να αναδείξουμε τα τεράστια οφέλη που έχει για κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση».
7.       Βασίλης Αλεξανδρής, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ): Ο ΔΣΑ από την πρώτη στιγμή εισαγωγής της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του θεσμού. Πιστεύει πως η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα φυσικό χώρο επέκτασης των δραστηριοτήτων  του νομικού κόσμου και μια πρακτική με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Με τη συμμετοχή μας στον ΟΠΕΜΕΔ   επιβεβαιώνουμε τη σταθερή μας υποστήριξη στη διαμεσολάβηση και υπογράφουμε την κοινή δέσμευση να κινηθούμε με περισσότερη τόλμη και αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη διαμεσολάβηση πράξη. 
8.       Γεώργιος Πατούλης, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ): Είναι ιδιαιτέρως σημαντική αυτή  η πρωτοβουλία που ενώνει όλους μας με σκοπό την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Για την χώρα μας αυτή η συνεργασία ειναι καινοτόμος  και έρχεται να συνδραμει καταλυτικά στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε να δίδονται γρήγορες και αποτελεσματικές  εξώδικες λύσεις. Σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία δίνουμε  μέσω του θεσμικού  μας ρόλου, δυναμικά το παρόν,  με σκοπό την προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφόρων.
9.       Γεώργιος Στασινός, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ): «Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίζουμε τις διαφορές με ταχύτητα και σύγχρονους τρόπους. Το ΤΕΕ ως ο φορέας που έχει μιλήσει για τη διαμεσολάβηση εδώ και 10 χρόνια , με μακρόχρονη εμπειρία σε πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες στον τεχνικό χώρο, στηρίζει δυναμικά την προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών στην Ελλάδα.»
10.   Παύλος Ραβάνης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ): «Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, που υποδέχθηκε από τους πρώτους το νέο θεσμό της Διαμεσολάβησης  και εκτίμησε το ρόλο και τη συμβολή της, στην επιχειρηματικότητα και τον επιχειρηματία, συνδημιουργός του πρώτου Φορέα στην Αθήνα, για εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, το «ΑΘΗΝΑΊΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» -  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,   στηρίζει κάθε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση προώθησης του θεσμού και είναι ανοιχτό σε παρόμοιες συνεργασίες και δράσεις με ευρεία εκπροσώπηση από κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους.»
11.   Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ): «H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συμμετέχει ως εταίρος στον ΟΠΕΜΕΔ υποστηρίζοντας θερμά το στόχο του. Η διαμεσολάβηση είναι μία ευέλικτη και γρήγορη διαδικασία, με την οποία εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, και επιπλέον διαφυλάσσονται οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ως ασφαλιστική αγορά πιστεύουμε στην επιτυχία του θεσμού και συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες διάδοσης της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.»
12.   Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ): « Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στηρίζει την ίδρυση του νέου Φορέα Προώθησης της Διαμεσολάβησης γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η επίλυση των τυχόν διαφορών με Διαμεσολάβηση πέραν της ταχύτητας επίλυσης διαφορών , δημιουργεί σταδιακά ένα κλίμα Εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την χωρίς εμπόδια πορεία της Οικονομίας, της Κοινωνίας και της Χώρας γενικότερα. Η Διαμεσολάβηση σαν θεσμός εμπεδώνει την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.»
13.    Εμμανουήλ  Παπαπολύζος, Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ): «Ο κλάδος της Επικοινωνίας έχει μακρά και θετική εμπειρία από τη διαμεσολάβηση, που λειτουργεί σήμερα με τη μορφή του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας. Αυτός ο θεσμός της διαμεσολάβησης, συνεχίζει να παράγει εδώ και αρκετές δεκαετίες εξαιρετικά αποτελέσματα για τον κλάδο μας. Έτσι καλωσορίζουμε τον ΟΠΕΜΕΔ, τον οποίο και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αφού γνωρίζουμε ότι όλα τα προβλήματα μεταξύ εταίρων της αγοράς, μπορούν να λυθούν πιο αποτελεσματικά με συζήτηση και διαμεσολάβηση.»
14.   Νίκος Βερνίκος, Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC): «Το Δ.Σ. της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου «ICC Ελλάς» και εγώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμμετέχουμε στην ίδρυση του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. Μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του ICC (International Chamber of Commerce) είναι η Διαιτησία και άλλες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως η Διαμεσολάβηση, τα Dispute Boards κλπ. Η υποδειγματική λειτουργία του ICC Court και ο Κανονισμός Διαιτησίας του, το έχουν καταστήσει διεθνώς  τον μεγαλύτερο μη κρατικό οργανισμό επίλυσης επιχειρηματικών διαφορών.»