Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ