Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

40 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες από το ΥΠΕΣ για τη μεταφορά των μαθητών

Κατανομή , από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με  ...